Skip to main content
Image
Producent van Film- en videodiensten voor informatie, reportage- en registratievideo's.

5 Reasons why video services for researchers are important

Video services for researchers are important because they allow researchers to share their work with others.


Researchers often need video services to show their research in action, explain complex concepts, or demonstrate how to use software.

They help researchers get more exposure.


Research is an essential part of our society, and video services for researchers are important for helping researchers communicate their findings effectively.

They make it easier for people to find research papers.


If you’re a researcher, you probably spend a lot of time writing up your results and sharing them with other scientists. You might also need to write grant proposals, publish articles, give talks, and present at conferences. All these activities require a lot of effort and time.

They help researchers build relationships with other researchers.


In addition to helping researchers communicate their research findings, video services for researchers can help them build relationships with other researchers by allowing them to share their work online. This helps researchers find collaborators who can help them advance their research. It also allows them to connect with people outside of academia who might be interested in their work.

They help researchers get funding.


Research institutions often fund projects through grants. These grants are awarded based on the quality of the project proposal. A good proposal will demonstrate how the researcher has done extensive planning before submitting the proposal. This includes developing an outline of what the project will cover, identifying potential collaborators, and writing a clear description of the project.

They help researchers get published.


Once a research institution awards a grant, the researcher must submit a final report detailing the results of the project. In order to do so, the researcher needs to publish the findings in a journal article. However, publishing a paper requires more than just putting together a manuscript. It also involves editing the paper, formatting it correctly, and getting it accepted by journals.

 

Let's give you an example and one more reason: video and film put your story in context. Original, historical, and consistent.

The use of video services for research can be seen in the example below in which Climate change is viewed from a historical and futuristic perspective using the myth of Sisyphus.


The request from the TU Delft:  Use video and film production to illustrate the TU Delft Climate Action Programme 2021-2030 (and the impact of climate change). From tropical islands to big cities. This is our visual translation. 

 

Transcript

‘Uit medelijden met de onwetende, kou lijdende mensen, stal Prometheus het vuur van de goden en schonk het ons.
Voor brandstof moesten we zelf zorgen. En zo is de bal aan het rollen gebracht.
We kregen het kampvuur in de oude tijd en veel later de stoommachine, de benzinemotor, de halfgeleider en de elektromotor.
Het geschenk van Prometheus vormt nu nog steeds het logo van de TU Delft: techniek voor een betere wereld.
Maar eeuwenlange verbranding van fossiele brandstoffen heeft geleid tot klimaatverandering, die de leefomgeving op onze planeet onder zware druk zet. Onze ecologische systemen zijn zeer kwetsbaar voor klimaat gerelateerde gebeurtenissen, zoals hittegolven, droogte of overstromingen.
Het Climate Action-programma is het antwoord van de TU Delft op klimaatverandering.
Mijn collega’s en ik willen techniek inzetten om de wereld tot een betere leefomgeving te maken.
Wij werken aan oplossingen die ons zullen helpen bij de overgang naar een klimaat-neutrale samenleving en bij het aanpassen aan een veranderend klimaat.
Hierbij richten we ons ondermeer op vragen als ‘hoe de kusten wereldwijd te beschermen tegen een zeespiegelstijging van 2 meter of zelfs meer, hoe steden aan te passen aan extreme hitte? Hoe halen we CO2 uit de atmosfeer? En hoe kunnen we regionale klimaatverandering beter in kaart brengen?
Onze visie op Climate Action is gebouwd op tientallen jaren onderzoek.
Binnen de acht nieuwe onderzoeksprojecten van het Climate Action programma vergroten we onze klimaatkennis, die we vervolgens toepassen in proeftuinen, onze campus en in steden.
Wij willen zo onderzoekers, studenten en start-ups, multinationals en overheden bijeenbrengen om gezamenlijk te werken aan concrete klimaatoplossingen.
Zo benutten we de kracht van de huidige generatie klimaat pioniers binnen én buiten onze muren. Doet u met ons mee?

 

 

 

 

 

Our goal? To unlock understanding. We do so by integrating our immersive visual grammar and contemporary filmmaking techniques with your knowledge and insights. Combining them in a narrative that makes sense. As such, we boost conversations and generate "going further" ideas.

What are your current challenges? Looking for a way to derive a concise message from a complex situation? Turn to De Lichtjagers Filmmakers to bring your film projects to life.