Film interview met Jonas Teuwen

In high school Jonas Teuwen (alumnus TU Delft) was terrible at math. But he ultimately graduated in Mathematics at TU Delft. His fascination came from the drive to understand.

Jonas now develops techniques which automatically read the scans of mammographies, to make screening a lot more efficient and faster. And hopefully recognize earlier stages of breast cancer. His advice to PhD students: go beyond the boundaries of your own lab and research, invest in your personal and professional network.

Het idee van de Fourier-analyse

Het idee van de Fourier-analyse is dat iedere wiskundige functie ontleed kan worden als een som van sinus en cosinus functies  Ondanks aanvankelijke reserves van Fourier's tijdgenoten sloeg het aan, en de Fourier-analyse is nu een van de basisgereedschappen voor wiskundigen, natuurkundigen en ander analytische denkers. De techniek wordt toegepast in de muziekleer, de signaalanalyse, de quantum-mechanica en bij het oplossen van differentiaalvergelijkingen, om een paar voorbeelden te noemen. 

De Fourier-analyse is zo gewoon geworden, dat gebruik ervan vaak niet meer als toepassing opgemerkt wordt, net zomin als een nieuw model auto wordt aangeprezen als de laatste toepassing van het wiel.

 

Do you want to know more about this project or know what we can do for you or your organization?

Call us Mail us