Lerende scholen: Samen Beter Leren

Documentaire over onderwijs professionalisering. Samen Beter Leren

Florente vindt dat binnen scholen leerkrachten en schoolleiders zich primair moeten kunnen richten op het geven van boeiend onderwijs. Doel van deze productie was om ouders van leerlingen op laagdrempelige, begrijpelijke wijze te illustreren wat het leren van leerkrachten voor effect heeft op de kwaliteit van de lessen op de elf basisscholen van Stichting Florente.

Duurzaam leren

Het bestuur van Florente is van mening dat leerkrachten goed toegerust dienen te zijn voor hun functie. Hiervoor investeert Florente in hun professionalisering en hun welbevinden. Dit betekent dat leerkrachten zich buiten en binnen de school ontwikkelen, aandacht hebben voor hun eigen ontwikkeling en die van het team waarvan zij deel uitmaken.

Groepsleren, investeren in sociaal kapitaal op onze scholen is de basis voor professionalisering. Individueel leren staat dan ook overwegend ten dienste van het leren in en van het team. Florente verwacht van leerkrachten dat zij binnen en buiten de school veel van elkaar leren en hun sociaal kapitaal en besluitvormingskapitaal verder ontwikkelen. Hiervoor schept Florente de voorwaarden. Op schoolniveau doen de directeuren dat. Zij zorgen ervoor dat hun teams kennis en vaardigheden ontwikkelen die passend zijn bij de actualiteit en de vraag in het onderwijs.

Ilya van Marle en Linda Glebbeek hebben de documentaire opgebouwd rondom drie belangrijke thema’s uit het professionaliseringsprogramma. Deze thema’s zijn: leerdoelen, vakmanschap van leerkrachten en de veranderende rol van leerkrachten. De korte documentaire is gefilmd op drie verschillende scholen in drie verschillende groepen van de kleuters tot en met de oudste leerlingen.

Do you want to know more about this project or know what we can do for you or your organization?

Call us Mail us