Functiebeperking: ADHD

Martijn heeft ADHD en deelt zijn inzichten over de wijze waarop hij omgaat met deze beperking. Hij schetst zijn eigen proces en legt uit hoe de TU Delft Career & Counselling Services kan helpen als studenten vastlopen. Het zo vroeg mogelijk signaleren van obstakels en andere belemmeringen helpt om tijdig bij te sturen.

Do you want to know more about this project or know what we can do for you or your organization?

Call us Mail us