VNG Realisatie - Common Ground

VNG Realisatie vroeg De Lichtjagers om een documentaire te maken over Common Ground. Common Ground gaat om het bouwen van een betrouwbaar ICT-systeem, maar nog meer over de verhouding tussen burger en overheid.

Als Nederlandse gemeenten hun ICT niet anders gaan aanpakken, zal burgers dit gevoel steeds vaker bekruipen in het contact met hun gemeenten. Op vragen van burgers moeten gemeenten steeds vaker “nee” zeggen, omdat hun digitale systemen die simpelweg niet aankunnen. Zelfs als vanuit de politiek nieuwe regelgeving wordt ingevoerd, gebeurt het dat (gemeentelijke) overheden “nee” moeten zeggen.

VNG Realisatie vroeg De Lichtjagers om een documentaire te maken over Common Ground. Common Ground is het programma waarmee VNG gemeenten helpt om hun ICT flexibeler te maken en klaar voor de toekomst. Common Ground biedt oplossingen zonder megalomane projecten op te starten, maar juist door stapje voor stapje verbeteringen aan te brengen. Kleine maatregelen, groot effect. Niet verwachten dat een project ooit af is, maar juist permanent beta. 

De Lichtjagers spraken experts binnen en buiten VNG over Common Ground, zoals Valerie Frissen, directeur van Stichting SIDN, Henri Lenferink, burgemeester van Leiden, Frank Tierolff van het Kadaster en Eelco Hotting, naast strategisch adviseur van de gemeente Haarlem vooral geestelijk vader van Common Ground.

De documentaire draagt bij aan de bewustwording onder gemeentebestuurders van deze problematiek. Want een goed ICT-systeem gaat over veel meer dan registratie van gegevens: het definieert het de verhouding tussen burger en overheid.

Doel van het project

Doel

Documentaire die bijdraagt aan de bewustwording onder gemeentebestuurders dat door middel van Common Ground ICT oplossingen mogelijk zijn zonder megalomane projecten op te starten, maar juist door stapje voor stapje verbeteringen aan te brengen.

Doelgroep

Gemeentebestuurders , beleidsadviseurs en maatschappelijke partners

Credits

Production
Direction
Interview
Editing
Special thanks

Gemeente Haarlem, Het Kadaster, Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), Gemeente Leiden.

Do you want to know more about this project or know what we can do for you or your organization?

Call us Mail us