wetenschapscommunicatie

Wetenschapscommunicatie en de kracht van verbeelding aanbieden aan doelgroepen die niet vanzelfsprekend met wetenschap in aanraking komen?

 

Complexe vraagstukken toegankelijk maken voor een breed publiek? Kennisintensieve organisaties zoals ASML, TU Delft en Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) werken graag met De Lichtjagers omdat wij anders denken, vragen stellen en kijken vanuit verschillende invalshoeken: journalistiek, geesteswetenschappelijk, filosofisch, maar ook vanuit het oogpunt van marketing en pr.

Film / video biedt een rijkdom aan mogelijkheden. De kracht van verbeelding als uitgangspunt. Voor wetenschappers verbonden aan universiteiten en hogescholen, instellingen voor toegepast onderzoek die een centrale rol in de ontwikkeling, verspreiding en benutting van kennis hebben en Rijkskennisinstellingen die op zoek zijn meer 'verdieping'  in hun communicatie doelstellingen. 

Nieuwsgierig naar de wetenschapscommunicatie aanpak volgens De Lichtjagers? Wij noemen het - Sparking dialogue.

Image
De kracht van verbeelding. Film en video productie voor wetenschapscommunicatie

 

 

Project

Climate Action Programma video. We are not too late

Climate Action Programme video TU Delft. Show the urgency of climate change. Show that it is not yet too late for solutions.