Skip to main content
Tips

Hoe zorg je binnen jouw team of organisatie ervoor dat iedereen vanuit een gedeelde bedoeling met elkaar samenwerkt? Hoe zorg je ervoor dat perspectieven van verschillende collega’s worden meegenomen? Hoe blijf je als leider steeds de juiste vragen stellen? De gerichte inzet van film kan hierbij een krachtig middel zijn.

In de zakelijke omgeving zien we nog beperkte inzet van video en film als communicatiemiddel om leiderschap te versterken. Terwijl medewerkers in hun privé-omgeving al veel langer gewend zijn aan webinars (online seminars), videoboodschappen, podcasts, collegereeksen of lezingen in een online omgeving.

De Lichtjagers vinden dat publicaties, blogs of trainingen vaker vermengd kunnen worden met video- en filmproducties. Wij zijn ervan overtuigd dat film, ingezet op de juiste manier, verbinding onder collega’s versterkt waardoor de inbreng en betrokkenheid van medewerkers wordt vergroot.


Zes praktische tips voor het gebruik van film en video om jouw interne verhaal te versterken en interactie op gang te brengen:

 1. Maak (lastige) onderwerpen of dilemma’s aan de hand van film bespreekbaar:

  Organiseer één of meerdere bijeenkomsten, stimuleer aan de hand van beeld een gelijkwaardige gedachtewisseling en verzamel zo perspectieven van alle deelnemers.    

  Dit is een mooi voorbeeld van een productie voor Apple over de kernwaarde gelijkwaardigheid. Medewerkers van Apple vertellen over hun geaardheid.

 2. Illustreer strategische doelstellingen of relevante thema’s in één of meer opeenvolgende video’s.

  Een goed verhaal hebben is mooi. Het goed vertellen is mooier. Het verbeelden is alles.

  Denk hierbij aan een serie over (organisatie)waarden, veiligheid op de werkvloer of ‘faalverhalen’ van jezelf of andere rolmodellen in de organisatie. Wat heeft die ene mislukking je gebracht en hoe heeft het je veranderd?

 3. Wees concreet in jouw verhaal - maak een abstract verhaal zo ‘tastbaar’ mogelijk.

  Gebruik metaforen die passen bij jouw (werk)omgeving en gebruik ook de inbreng van medewerkers om jouw verhaal aan te scherpen.    
       
  Een voorbeeld uit eigen portfolio is deze video over één van de uitvindingen van ASML, het TWINSCAN-immersiesysteem. Hoe een abstracte uitvinding eenvoudig uitgelegd kan worden, laat deze productie zien.

 4. Blijf bij één aanpak.

  Kies een herkenbare verhaalstijl en houd hieraan vast als er een grotere film/videoreeks geproduceerd gaat worden.

 5. Publiceer consequent en met regelmaat maar stel kwaliteit voorop.

  Liever een één maandelijks, inhoudelijk sterke film/videoproductie dan wekelijks een verhaal dat weinig om het lijf heeft.

 6. Wat is jouw definitie van leiderschap als leider?

  Strookt jouw aanvliegroute met de heersende formele en informele bedrijfscultuur? Of ben jij van een andere generatie en breek jij met een trend. Het kan helpend zijn om jouw kijk op interne samenwerking en leiderschap te onderstrepen.      
       
  In dit fragment uit een zorgvuldig gemaakte productie legt de Amerikaanse Anna Wintour uit wat haar definitie van leiderschap betekent en hoe zij dat vertaalt naar gedrag.

De Lichtjagers kunnen je aan de hand van een praktische, stapsgewijze aanpak begeleiden bij de vertaling van je strategische prioriteiten: we helpen je te komen tot hanteerbare subdoelen, deze te plaatsen in een verhaal dat raakt en vertalen dat naar film. Een proces dat vaak intensief is, soms confronterend maar in onze ervaring altijd van grote toegevoegde waarde voor je bedrijf of organisatie.

Wij hebben op onze site nog geen eigen voorbeelden van interne campagnes staan omdat wij gebonden zijn aan afspraken met onze opdrachtgevers. De producties die wij maken zijn exclusief voor interne doelgroepen en mogen wij hier niet delen.

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.

Contact info

We are the leaders in the building industries and factories. We're word wide. We never give up on the challenges.

Recent Posts