Image
World Design Embassies is een programma waarin design wordt ingezet om nieuwe vergezichten en concrete oplossingsrichtingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen.

Dutch Design Week 2019 - Embassy of Mobility

Dutch Design Week 2019 “If not now, when?”  – Embassy of Mobility

Tijdens de Dutch Design Week 2019 maken De Lichtjagers iedere dag een filmverslag van de Embassy of Mobility. Reis mee op de zoektocht naar de mobiliteit van de toekomst. Volg de ontwikkelingen in de Dutch Design Week Embassy of Mobility op de voet. Als je erbij bent geweest of als je er niet bij kon zijn.

Transcript

Het is moeilijk om eruit te stappen....
uit je bestaande patronen, je eigen waarheid....

je eigen organisatiestructuur, je eigen wetgeving

je eigen financiële en economische modellen, 
om deze lijn te overschrijden moet je  echt samen de volgende stap zetten.

Dag 1

Neem bijvoorbeeld mobiliteit. Het is heel erg veel
over mensen en wat we echt willen.

Welke patronen zijn er ingebakken in de patronen
en wat vinden we leuk?

Iemand zei net:
We denken allemaal dat duurzaamheid belangrijk is.

maar als het regent, nemen we de auto. 
Dus we zijn allemaal maar mensen....

wat het lastig maakt, maar tegelijkertijd....
deze gecompliceerde kwesties zijn spannend. 

Wat is uw indruk
van het debat dat we net gehoord hebben?

Het is geweldig om te horen
zoveel verschillende perspectieven

door verschillende partijen die allemaal
een rol spelen in deze enorme kwestie.

Wat mij het meest opviel was deze oproep:

Zo niet nu, wanneer dan?

Dit gevoel van urgentie, grijp het moment aan dat
om nu met oplossingen te komen.

Anders doen we dat letterlijk,
zoals de wethouder van Eindhoven zei...

vastzitten in het verkeer in 5 tot 10 jaar.

We zijn een zeer sterke economische regio.
Een grote economische kracht

met veel bedrijven, economische groei.
Het belangrijkste probleem is echt:

Hoe we het evenwicht bewaren tussen 
deze economische kracht en vitaliteit...

als stad en regio
en de toegankelijkheid ervan

maar net zo belangrijk is de leefbaarheid ervan.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
vertegenwoordigt 355 gemeenten.

300 gemeenten
minder dan 70.000 inwoners hebben...

en zich in de periferie bevinden...
van Nederland.

In de grensregio's, 
op het platteland, eigenlijk.

De focus op het thema mobiliteit

beperkt zich al snel tot de toegankelijkheid...
en leefbaarheid van grote steden...

maar het gaat ook over de leefbaarheid...
van de plattelandsgebieden.

Dat is waar ik deze urgentie voel.

Laten we hier ook eens naar kijken.
en er oplossingen voor te bedenken.

Hoe houden we het platteland leefbaar?

door ook
het mobiliteitsprobleem daar ook.

Wat is het belangrijkste probleem?
voor de Nederlandse Spoorwegen in de toekomst?

Een treinreis begint niet
in een trein, maar thuis.

Als NS vinden wij het belangrijk om te kijken naar
de totale reis, dus mobiliteit als geheel. 

Er ligt voor ons een uitdaging.
We weten hoe mensen het station bereiken

maar hoe gaan ze dat in de toekomst doen? Wat
betekent het voor het ontwerp van de stations?

Wat betekent het voor de manier waarop
mensen gebruiken om het station te bereiken

en hoe ze de trein nemen?

Welke rol kan een ontwerper spelen
in dit nummer?

Ontwerpers kunnen ons helpen om hier naar te kijken.
vanuit een ander perspectief.

Wij zijn een vrij technisch bedrijf
en we zoeken naar technische oplossingen.

Het tijdperk eist van ons dat we het benaderen.
vanuit een gedragsmatig oogpunt.

We kunnen niet zo doorgaan als we in de toekomst zijn.

Om nieuwe oplossingen te vinden, moet u
een nieuwe manier vinden om vragen te stellen.

Andere vragen om echt te begrijpen
wat deze onderliggende vragen zijn.

Wij hopen dat veel nieuwe en zeer goede 
zullen hier vragen worden gesteld....

wat ons perspectief zal veranderen,
dus we begrijpen echt....

Ook als je de problemen van mensen verzamelt:
wat beweegt u?

Waarom wil je van A naar B en hoe?
Als deze zaken veel zichtbaarder zijn

kunt u beginnen met het ontwikkelen van
op een meer mensgerichte manier.


Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Zondag 20 oktober 2019 – Leefbaarheid versus efficiëntie

Zondag 20 oktober 2019 – Leefbaarheid versus efficiëntie

Agenderen en ontdekken van de belangrijkste vraagstukken op het gebied van mobiliteit: dat is het thema van het eerste mobiliteitsdebat op zondag 20 oktober. In het filmverslag van De Lichtjagers komen Martijn Paulen (directeur Dutch Design Foundation), Monique List (wethouder Mobiliteit van de gemeente Eindhoven) en Hugo Aalders (directeur VNG Realisatie) aan het woord over hun vraagstukken voor de toekomst.

Transcript

Eindhoven, je kunt er niet omheen...
en je kunt er ook niet doorheen snijden.

Naar mijn mening hebben we de volgende maatregelen genomen
de verkeerde kant op in de afgelopen decennia.

DAG 2

Voor mij is design de link naar het ontwerp.
tussen technologie en burgers

de mens, de gebruiker.
Technologie is zeer belangrijk

maar het is een voertuig, een middel.

Hoe vertaalt u deze technologische
en onuitputtelijke middelen...

in sociaal aanvaardbare oplossingen?

We staan letterlijk op de grens van de groei...
van de openbaarvervoersfiets.

De ruimte is op.
Het eindigt hier.

Welke rol kan design spelen?
in deze kwesties?

Een van de dingen
we denken momenteel na over

zijn nieuwe distributiepunten
voor onbemande fietsuitgifte.

We pakken dit probleem aan.
met een ontwerpend denkproces...

waarbij we de ideeën willen laten gaan....
en de aanpak van het losdenken van het ontwerp-denken....

over hoe je dit het beste vorm kunt geven?

Wij leveren deel auto's 
aan bedrijven.

We zeggen: we garanderen mobiliteit.

Welke rol ziet u voor design hierin?

Het gaat om gedrag.
De technologie is beschikbaar.

Apps zijn eenvoudig te maken,
auto's zijn gemakkelijk te leveren

openbaar vervoer werkt al
met QR-codes en RVD-kaarten.

De technologie is aanwezig, maar hoe kunt u
om het te laten werken voor de gebruiker? Dat is ontwerp.

Wat is uw onzekerheid?
of kwetsbaarheid als het gaat om mobiliteit?

Monopolies. Dus, een paar grote partijen
die alleen hun eigen modaliteiten verkiezen...

boven de andere
en we komen niet tot een totaaloplossing.

Mijn grootste onzekerheid
of kwetsbaarheid wel:

zal delen echt worden geaccepteerd?
Zullen we hier echt mee beginnen?

Bent u echt bereid om de volgende zaken in te leveren
je fiets of je auto opgeven?

Het belangrijkste is dat het geïntegreerd is.

Dat we niet alleen maar gedeelde auto's hebben...
en fietsen en openbaar vervoer...

maar dat het één klantenreis is....
die u betaalt en boekt met één app

en check in en check out met het...
en stap in een auto of op de fiets.


Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Maandag 21 oktober 2019 - Individueel versus collectief

Mobiliteit kun je indelen in collectieve of individuele mobiliteit. Welke van deze twee de toekomst heeft, staat centraal in het debat tussen Taede Tillema (bijzonder hoogleraar Transportgeografie Rijksuniversiteit Groningen), Marise Bezema (manager services Nederlandse Spoorwegen) en Hans de Penning (oprichter van Amber Car). Onder leiding van Jacoba van Gastel geven ze hun visie op de toekomst van mobiliteit.

Transcript

Toegankelijkheid is een echte voorwaarde
voor de economie.

Waar veel mensen komen, waar er veel mensen komen, waar er veel mensen zijn.
is handel en uitwisseling, dat is economie.

Maar als de infrastructuur is verpakt en
wordt het een gevangenis, de economie stort in.

Dag 3

Waar ik me tijdens de Dutch Design Week op richt

is dat we ons best doen....
op de eigenlijke stations

maar hoe bereiken mensen de stations....
op een duurzame manier?

Treinen zijn duurzaam

maar het bereiken van de treinen...
op een duurzame manier is de grootste winst. 

We geven de voorkeur aan mensen om te voet te komen.
dan op de fiets, noemen we het spierkracht.

Hoe ontwerp je stations?
dus het nodigt uit om te voet te komen? 

Mijn grootste zorg is dat als we een verbod instellen op
de auto uit alle steden en dorpen....

hoe zal iemand uit het oosten....
naar Amsterdam?

Er is een gevaar dat ze gaan rijden...
naar het hart van Amsterdam.

Gedeelde auto's zijn momenteel een nicheproduct.

We doen een aanbod
waarin we zeggen

gedeelde mobiliteit moet concurreren
een-op-een met persoonlijke auto's.

Het moet goedkoper en efficiënter zijn,
luxueus, aangenaam en beter

dan dat je eigen auto wegroeit...
voor 500 of 600 euro per maand.

Als we de volgende 20 jaar nemen, wat doen we dan
die u op de mobiliteitsagenda ziet staan?

Het allerbelangrijkste is
de leefbaarheid en toegankelijkheid van steden.

Wij zijn actief in Utrecht. Utrecht is
bekend als de spil van Nederland.

Als het tot stilstand komt,
Nederland wel.

Dus de urgentie van dit privégebruik
van auto's en in het bijzonder

dit gedrag van ons allen die in de auto stappen....
elke ochtend, moet veranderen.

Wat is uw grootste onzekerheid
als het gaat om toekomstige mobiliteit?

Mijn grootste onzekerheid is
dat alle megatrends wereldwijd...

hebben een effect op de mobiliteit. Klimaatverandering,
grote hoeveelheden gegevens, autonoom, delen van gegevens  

verstedelijking en vergrijzing
en je weet niet hoe het zal reageren.

Je weet dat het een mega-gamewisselaar zal zijn,
echt een megagame wisselaar...

maar het is niet altijd het geval...
dat de ontwerper en de ingenieur...

met de beste oplossingen
zal de markt maken.

Het gaat om politiek.
De grootste uitdaging voor de toekomst

is om politici te beïnvloeden,
autoriteiten en bestuurssystemen

om de dingen anders te doen.
-Wat wil je een ontwerper vragen? 

Ontwerpruimtes
waar reizen een andere functie heeft.

Met een beetje pech is het reizen met een beetje pech
kost u 2 uur per dag of meer.

Als u iets beters kunt doen
of leuker, je hebt nog tijd over.
 

Dinsdag 22 oktober 2019 – Grote maatschappelijke trends

Mobiliteit is onderhevig aan grote maatschappelijke trends als klimaatverandering, verstedelijking en steeds meer behoefte aan mobiliteit. Minze Walvius van Advier Mobiliseert, Daan Klaase van Nederlandse Spoorwegen en Robin Berg van We Drive Solar/Renault gaan in op wat zij als de belangrijkste kansen en bedreigingen zien.

Transcript

Bijna 2,5 miljoen mensen hebben een handicap.

Dat zijn niet alleen mensen in een rolstoel,
maar blinde mensen

dove mensen, mensen met mobiliteitskwesties

mensen met een hulphond
of een hondengeleider

en er zijn mensen
met psychologische en mentale beperkingen.

Samen maken ze de volgende zaken goed
meer dan 15% van de Nederlandse bevolking.

Dag 4

Ik ben Gijs,
Ik woon in een dorp bij Arnhem.

Een jaar geleden kreeg ik een jaar geleden een beroerte.

Nu wil ik de wereld groter maken,
als het ware.

2,5 miljoen mensen,
dat me verraste.

Terwijl in ontwerpen en steden
het is een marginaal fenomeen.

Deze doelgroepen zitten niet aan tafel
wanneer beslissingen worden genomen.

En ontwerpen zijn goedgekeurd of niet.

We hebben het over jongeren,
we praten over mensen met een handicap...

we praten over senioren,
maar over het algemeen zitten ze niet aan tafel.

Dus deze initiatieven zijn goed
om die meningen te benadrukken.

Tijdens de workshop stond iedereen rond de tafel.
om uit te vinden wat je ervan vindt.

Wat vond je ervan?
-Ik vind het geweldig om dit te doen.

Andere mensen met een beperking
zijn bang om het te doen...

maar ik ben niet bang om mijn mond open te doen...
en erover praten.

Het grote ding over het leven
gaat naar andere locaties.

Naar de bioscoop, je vrienden,
we gaan allemaal winkelen.

Dus de oplossingen voor de problemen
op sociaal gebied

zoals eenzaamheid
zouden wel eens mobiliteitsoplossingen kunnen zijn.

Als het op mobiliteit aankomt, zien we vaak
dat het gericht is op de massa's.

We zijn aangekomen in een tijd waarin we
niet alleen maar naar de massa's moet kijken...

maar eerder in de niches,
als ik het zo kan zeggen.

We hebben bussen, intercity bussen, intercity bussen
die niet altijd toegankelijk zijn.

Wat doen we in Nederland?
Een rolstoelbusje rijdt er achteraan

voor iedereen in een rolstoel.

Wat doen we met treinen?
Ze zijn niet allemaal toegankelijk.

dus we hebben mensen op de stations....
met een lift.

Een mobiele lift om mensen in een rolstoel te helpen.
of met wandelaars in de trein.

Het zijn goede en praktische oplossingen.
om iets toegankelijk te maken

maar het zijn echt pleisters.

Wat zou je vragen
partijen in het openbaar vervoer

of ontwerpers van zelf rijdende auto's...
of wie dan ook?

Ik zou ze vragen om ontwerpteams te vormen....
inclusief mensen met een handicap

en zoek naar de echte problemen met hen.

Het is belangrijk om mensen erbij te betrekken.

En om mensen met een handicap te vragen
hoe bepaalde problemen het beste kunnen worden opgelost.

Tegelijkertijd moet je ook kijken naar
op het volledige scala van kwesties.

Eén persoon kan nooit weten
wat goed is voor een hele doelgroep.

Dus beide zijn belangrijk,
maar het belangrijkste aspect van het ontwerp....

is dat je keuzes maakt die bepalen
of er iets toegankelijk zal zijn.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Woensdag 23 oktober 2019 – Beperkt versus onbeperkt

Vrij en autonoom kunnen bewegen. Dat willen we allemaal wel. Toch is dat om uiteenlopende redenen voor 2,5 miljoen Nederlanders niet weggelegd. Tijdens de Dutch Design Week besteedt de Embassy of Mobility aandacht aan mensen voor wie bewegen niet vanzelfsprekend is of in ieder geval niet zonder beperking gaat. Gijs van den Brink, Robert Rietveld (Design for Care), Karin Peeters (Territoria), Gerard de Nooij (Ongehinderd) en Niek Verlaan (gemeente Utrecht) delen hun perspectief en agenderen de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst.

Transcript

Mobiliteit is niet iets technisch.
Nee, het is het verbinden van mensen.

Als er geen connecties zijn,
mensen zijn ook niet verbonden.

Dag 5

Technologie als oplossing op zich....

100 jaar geleden ging het allemaal over
het plannen van steden voor auto's.

Nu is het gebaseerd op technologische opties,
maar hoe zit het met de mensheid?

Mensen staan centraal.
Het gaat om de kwaliteit van leven.

Hoe we ons leven leven leiden en niet hoe mobiliteit
kan me ergens sneller naartoe brengen.

Als ik 80 ben, hoop ik dat ik niet terugkijk...
en denken: Ik had zo'n efficiënt leven.

Ik hoop dat ik dat zal zeggen: Wat een geweldig leven.

Op dit moment gebruiken we 50% van het oppervlak.
van sommige steden voor een mobiliteitssysteem.

Dat is net als het ontwerpen van uw huis.

en 50% van de ruimte te wijden aan het gebruik van de ruimte...
naar je garage. Niemand doet dat.

Wat is uw belangrijkste vraag
voor de toekomst van mobiliteit?

Een van de belangrijkste vragen
in de Europese context

is hoe steden kunnen voorkomen...
dat persoonlijke auto's

de stad binnenrijden.
Dus min of meer auto-vrije steden.

Ik zie vaak oplossingen voor steden,
maar we vergeten het platteland.

Wat is je grootste onzekerheid?

Hoe kunnen we de dorpen in stand houden?
in Nederland leefbaar?

Hoe maken we verbindingen?
Hoe gaan kinderen naar school?

en wanneer de ouderen zorg nodig hebben,
naar het ziekenhuis gaan?

Wat heeft u geleerd?

Zelfs vooruitstrevende denkers
en experts kunnen het oneens zijn

over belangrijke dingen.
Een van de sprekers zei bijvoorbeeld

dat je mensen de auto niet uitkrijgt,
Wil je dat hij dol op z'n auto is...

net als veel andere mensen.
Ik respecteer hem

en ik ben ben het veelal met hem eens,
maar daarover niet.

Ik heb geen rijbewijs en ik heb geen rijbewijs en ik ben bijna 50.

Veel mensen hier
behoren tot de studentengeneratie.

Velen van hen willen later geen auto
in de garage hebben staan.

Mensen denken dat treinsystemen de toekomst hebben.
Ik persoonlijk niet.

Bussen kunnen een seconde uit elkaar rijden
en ik denk dat, bijvoorbeeld....

het is extreem, maar als je de rails asfalteren...
en rijden er elektrische bussen op....

zou je een betere, goedkopere...
en mooier systeem.

Ik droom ervan dat we dat gaan bereiken.
in 30 jaar tijd.

Je moet een aantal religieuze
hindernissen, maar het is een leuk idee.

Zie je de architect als een ontwerper?

Ja, ik zie mezelf als ontwerper.
In die zin heb ik het gevoel dat ik het gevoel heb dat

als architect speel ik een belangrijke rol.

De rol van een architect is vaak het brengen van
alle andere disciplines samen.

Ontwerpers zijn goed in kijken
bij een probleem vanuit verschillende invalshoeken.

Geen directe oplossingen vinden.
Ontwerpers stellen vragen

dus als je een ontwerper ontmoet die dat niet doet...,
een andere vinden.

Het begint en eindigt met vragen.
 

Donderdag 24 oktober 2019 – Themaconferentie Embassy of Mobility

De agenda voor de toekomst van mobiliteit. Dat stond op het programma van de themaconferentie van de Embassy of Mobility van de Dutch Design Week in Eindhoven. Sprekers als Carlo van de Weijer (TU Eindhoven), Francine Houben (oprichter/eigenaar Mecanoo), Boyd Cohen (ioMOb) en Paul Sanders (wethouder gemeente Peel en Maas) brachten hun vraagstukken in en gingen daarover met elkaar in debat. 

Transcript

Ik heb gemerkt dat deze groep nadenkt...
over de planeet en duurzaamheid.

Dat zij transport als leuk ervaren
en dat je er een keuze in hebt.

Dat ze enthousiast zijn over
die zich verplaatst op een elektrische scooter.

Natuurlijk voelden sommige van hen nog steeds aan:
Nee, ik wil een benzineauto.

omdat ik een racewagen wil...
omdat het koeler is dan een normale auto.

Dag 6

We hebben net een workshop gedaan....
met basisschool De Wilakkers.

Wat was uw idee met deze workshop?

Eerst was er een inleiding, een warming-up.

met een spel dat te maken heeft met innovatie...
en toen gaven we ze voorstellen.

Om uit te vinden wat belangrijk is
en wat leuk of interessant is.

We zagen dat ze
andere meningen dan hun ouders.

Fiets je ver naar school?
-20 minuten of 15 minuten.

En je gaat met de auto.
Je bent een beetje buitengesloten, nietwaar?

We hebben net een paneldiscussie gehad.
over leefbaarheid versus efficiëntie.

Wat heb je geleerd
van de paneldiscussie?

Vandaag heb ik vernomen dat er een grote
collectief in het maken van dat is anti-auto.

Het is iets wat je veel hoort:
We willen autovrije steden.

De auto is de boosdoener,
auto's nemen veel ruimte in beslag.

Maar mensen zijn gewend aan een auto...
en geniet van het zitten in de auto.

We zien dit al snel over het hoofd als we merken dat
oplossingen om mensen uit hun auto's te krijgen.

Heeft de coolste auto de coolste auto
op elektriciteit of benzine?

Het was een uitstekende discussie.
Het was overal te doen.

maar dat hoort bij mobiliteit.
Het kent vele richtingen.

De auto is in het hondenhok, of niet?
-Niet in mijn ervaring.

Wat een probleem is, is dat de auto's
staan 90 tot 99% van de tijd stil....

en nemen veel ruimte in beslag. Dat is zeer
duur en het is een verspilling van ruimte.

Hoe creëren we
meer kindvriendelijke routes naar school?

Ik wil een Tesla,
het is elektrisch en het ziet er cool uit.

Ja, volgende. Als ik groot ben, wil ik dan dat ik
om in de stad of in het bos te wonen?

Ik denk dat we moeten oppassen dat we niet in de stad of in het bos terechtkomen.
in een soort van megalomane denkwijze...

over megasteden en dat...
Nederland mag niet achterblijven.

Het past niet in zo'n klein landje
zoals in Nederland.

Je zou kunnen stellen dat we nu al een enorme
stad met slechts een paar, kleine landelijke gebieden.

Wat me opviel was de vraag
of de toekomst leuk of eng is....

veel kinderen zeiden dat het eng was.

Er waren kinderen
die zei dat ze er over nadenken....

en het is opwindend...
want ik weet niet wat er komt.

De kinderen die zeiden dat het leuk is,
zei dat ze geen invloed hebben.

Dingen gebeuren elke dag, dus kom maar op.
Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren.
 

Vrijdag 25 oktober 2019 – Leefbaarheid versus efficiëntie

In de ochtend vond er in de Embassy of Mobility een workshop met groep 8 van basisschool De Wilakkers plaats. Onder leiding van Ankie van der Padt (SixFingers). Spelletjes, stellingen, collages en knutsels maakten de wensen en dromen van 11-jarigen over de mobiliteit van de toekomst duidelijk. ’s Middags gingen de volwassenen ermee aan de slag. Iskander Smit (TU Delft), Boyd Cohen (Iomob), Alwin Beermink (Park Strijpbeheer) en Niek Verlaan (gemeente Utrecht) gingen onder leiding van Rick Pijpers (Six Fingers) in discussie over leefbaarheid en efficiëntie.

Credits

Productie
Interview
Montage
Met dank aan

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nederlandse Spoorwegen, Rijkswaterstaat, Gemeente Eindhoven, Park Strijp Beheer, Six Fingers, Dutch Design Foundation, Einion Media (ondertiteling en vertaling - Engels) 

Wilt u meer weten over dit project of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons