Transcript

Toegankelijkheid is een echte voorwaarde
voor de economie.

Waar veel mensen komen, waar er veel mensen komen, waar er veel mensen zijn.
is handel en uitwisseling, dat is economie.

Maar als de infrastructuur is verpakt en
wordt het een gevangenis, de economie stort in.

Dag 3

Waar ik me tijdens de Dutch Design Week op richt

is dat we ons best doen....
op de eigenlijke stations

maar hoe bereiken mensen de stations....
op een duurzame manier?

Treinen zijn duurzaam

maar het bereiken van de treinen...
op een duurzame manier is de grootste winst. 

We geven de voorkeur aan mensen om te voet te komen.
dan op de fiets, noemen we het spierkracht.

Hoe ontwerp je stations?
dus het nodigt uit om te voet te komen? 

Mijn grootste zorg is dat als we een verbod instellen op
de auto uit alle steden en dorpen....

hoe zal iemand uit het oosten....
naar Amsterdam?

Er is een gevaar dat ze gaan rijden...
naar het hart van Amsterdam.

Gedeelde auto's zijn momenteel een nicheproduct.

We doen een aanbod
waarin we zeggen

gedeelde mobiliteit moet concurreren
een-op-een met persoonlijke auto's.

Het moet goedkoper en efficiënter zijn,
luxueus, aangenaam en beter

dan dat je eigen auto wegroeit...
voor 500 of 600 euro per maand.

Als we de volgende 20 jaar nemen, wat doen we dan
die u op de mobiliteitsagenda ziet staan?

Het allerbelangrijkste is
de leefbaarheid en toegankelijkheid van steden.

Wij zijn actief in Utrecht. Utrecht is
bekend als de spil van Nederland.

Als het tot stilstand komt,
Nederland wel.

Dus de urgentie van dit privégebruik
van auto's en in het bijzonder

dit gedrag van ons allen die in de auto stappen....
elke ochtend, moet veranderen.

Wat is uw grootste onzekerheid
als het gaat om toekomstige mobiliteit?

Mijn grootste onzekerheid is
dat alle megatrends wereldwijd...

hebben een effect op de mobiliteit. Klimaatverandering,
grote hoeveelheden gegevens, autonoom, delen van gegevens  

verstedelijking en vergrijzing
en je weet niet hoe het zal reageren.

Je weet dat het een mega-gamewisselaar zal zijn,
echt een megagame wisselaar...

maar het is niet altijd het geval...
dat de ontwerper en de ingenieur...

met de beste oplossingen
zal de markt maken.

Het gaat om politiek.
De grootste uitdaging voor de toekomst

is om politici te beïnvloeden,
autoriteiten en bestuurssystemen

om de dingen anders te doen.
-Wat wil je een ontwerper vragen? 

Ontwerpruimtes
waar reizen een andere functie heeft.

Met een beetje pech is het reizen met een beetje pech
kost u 2 uur per dag of meer.

Als u iets beters kunt doen
of leuker, je hebt nog tijd over.
 

Dinsdag 22 oktober 2019 – Grote maatschappelijke trends

Mobiliteit is onderhevig aan grote maatschappelijke trends als klimaatverandering, verstedelijking en steeds meer behoefte aan mobiliteit. Minze Walvius van Advier Mobiliseert, Daan Klaase van Nederlandse Spoorwegen en Robin Berg van We Drive Solar/Renault gaan in op wat zij als de belangrijkste kansen en bedreigingen zien.

Wilt u meer weten over dit project of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons