Overslaan en naar de inhoud gaan
Image
Producent van Film- en videodiensten voor informatie, reportage- en registratievideo's.

Film- en videodiensten

Producent van Film- en videodiensten voor informatie, animatie, reportage- en registratievideo's met veel journalistieke ervaring. Zowel bij aanbesteding als B2B. 

 

We zijn gedreven door de wijze waarop mensen omgaan met nieuwe  uitdagen en de manier waarop mensen denken, voelen of handelen. We hebben veel ‘vlieguren’ gemaakt  in het produceren van honderden tot nadenken stemmende video’s en films voor grote en kleine organisaties en zijn bekend met de meest gebruikte aanbestedingsprocedures en raamovereenkomsten.

Wat voegen we toe ?

KENNISREGIE. 

Het produceren van een videoserie is een hoop werk. Om dingen inhoudelijk goed naar te voren te laten komen , op tijd en binnen budget , is een team nodig. De Lichtjagers zijn een van de meest ervaren onderwijskundige film productie maatschappij  in Nederland. We zijn gewend om grote, complexe, creatieve projecten en alle uitdagingen die ze met zich meebrengen te beheren. We  praten over het tot leven brengen van kennis waarbij we de mens centraal zetten. 

PARTNERSCHAP EN STRATEGIE 

Als je weet dat je een educatieve video of film  nodig hebt, maar niet precies weet welke of hoe de inhoud te vertalen, maak je geen zorgen. Wij kunnen helpen. We hebben expertise en ervaring in het helpen van organisaties bij het ontwikkelen van een effectieve contentstrategie om hun bereik te vergroten. We begrijpen hoe belangrijk uw visie en ambitie is. We werken met u samen en stellen vragen en luisteren. 

Vragen en antwoorden die De Lichtjagers vaak krijgen

Wat is de levertijd van een film- en video bij aanbesteding ?

Een film, video of animatie reeks voor uw organisatie kan variëren van 1 tot misschien wel 100+ ! De Lichtjagers hebben ervaring met het vervaardigen van meer dan 400 films en video bij aanbesteding voor Rijksoverheid, Onderwijs instellingen en kennis instanties. 

Individuele films, animaties en  video’s kunnen variëren van 1 tot 5 minuten. En voor een documentaire gemiddeld 12 minuten. Dit alles moet worden bepaald door rekening te houden met uw inhoud, ambities, leermiddelen, doelgroep, platform en Mediatheek. We zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen.

 

Wat is de levertijd van een video project ?

Onze standaard tijdlijn is 1 a 2 weken voor een enkele film of video. En 3 voor een reeks van circa 3.  Laat ons weten wanneer je je films of video’s nodig hebt en we zullen het beste proces voor je uitzoeken.

Wat kost een film of video ?

De kosten houden rekening met vele factoren, waaronder de productiewaarde, ronden van reviews, totale hoeveelheid benodigde video en uw tijdlijn. 

Waar kan ik film- en videodiensten bij inzetten ?

Vaak zijn dat non-profitorganisaties in de onderwijssector. Maar veel bedrijven met winstoogmerk zien ook de waarde van educatieve film en video’s. Ze spelen een cruciale rol bij het opbouwen van vertrouwen, geloofwaardigheid en talentontwikkeling en kunnen een belangrijk onderdeel zijn bij trainingen voor leidinggevenden en professionals.

Denk daarbij aan :

  • Online learning platform – online leeromgeving

  • Video-on-demand

  • onderdeel van meerjarenbeleidsplan

  • departementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid

  • Bedrijfsexpertise Centrum (BEC)

  • online content-managementsystemen voor audio en video

  • MediaBank opzet

  • Inkoop- en aanbestedingstrajecten

Welke CPV-codes bij aanbesteden horen bij film en video producties / diensten ?

De Common Procurement Vocabulary (CPV) is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU, waarmee codes worden toegekend aan alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen. 

De Lichtjagers zijn producent voor de volgende CPV codes: 

92100000-2 Film- en videodiensten

92110000-5 Productie van films en video's en aanverwante diensten

92111000-2 Productie van films en video's

92111100-3 Productie van instructiefilms en -video's

92111200-4 Productie van films en video's voor reclame, propaganda en informatie

92111210-7 Productie van reclamefilms

92111220-0 Productie van reclamevideo's

92111250-9 Productie van informatiefilms

92111260-2 Productie van informatievideo's

92111300-5 Productie van amusementsfilms en -video's

92111310-8 Productie van amusementsfilms

92111320-1 Productie van amusementsvideo's

92112000-9 Diensten in verband met de productie van films en video's

80000000-4 Diensten voor onderwijs en opleiding

80100000-5 Diensten voor basisonderwijs

80200000-6 Diensten voor secundair onderwijs

80210000-9 Diensten voor voortgezet technisch en beroepsonderwijs

80212000-3 Diensten voor voortgezet beroepsonderwijs

80300000-7 Diensten voor hoger onderwijs.

80310000-0 Diensten voor onderwijs voor jongeren.

80320000-3 Diensten voor medisch onderwijs.

80340000-9 Diensten voor bijzonder onderwijs.

80400000-8 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs.

80420000-4 Diensten voor e-leren.

 

 

Kan ik ergens voorbeelden vinden van voorbeelden van films en video’s?

Jazeker. U kunt die hier bekijken met deze link. 

Veelvoorkomende begrippen die je tegenkomt in het programma van eisen - aanbesteding film en video diensten

Camjo

Redacteur/regisseur die zelfstandig ENG-apparatuur bedient ten behoeve van opnamen van Content.

Audiovisuele Content

Audio visuele opnamen / Media-aanbod voor radioprogramma’s, televisieprogramma’sen/of online (lineair en non lineair aanbod).

ENG-dienst

Een cameraploeg (ENG-crew) inclusief ENG-set die ten behoeve van opdrachtgever kan worden ingezet voor het registreren van content. Kort gezegd : audio/video-opnames op locatie. 

ENG-crew(s)

Personeel belast met de bediening van de ENG-set, bestaande uit danwel een cameraman/vrouw en een geluidtechnicus , ten behoeve van een creatieve visuele vertaling van de inhoud door middel van de inzet van een ENG- set.

ENG-set(s)

Apparatuur (camera-, lenzen, licht en aanverwante apparatuur) bedoeld om op locatie audio- en video-opnamen te maken ten behoeve van Content van opdrachtgever

Raamcontractant

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die door middel van een Offerte aanbiedt de Opdracht uit te voeren.

Personeel

Door Opdrachtnemer in te zetten personen, ongeacht of deze in dienst zijn bij Opdrachtnemer of op andere wijze verbonden zijn aan Opdrachtnemer.

Planning

De dienst die Opdrachtnemer biedt voor het verzorgen van het proces om ENG-diensten en eventuele aanvullende apparatuur in te plannen.

Productie

Een Productie is een verzamelnaam voor Content gerelateerde projecten, pilot's en/of opdrachten van andere aard waarin ENG-diensten worden gevraagd die opdrachtgever als Opdracht aan een Raamcontractant kan verstrekken. Een Productie kan bestaan uit één of meerder Producties en/of uit één of meerdere Productiedagen.

Offerte

Een aanbieding voor het uitvoeren van een Opdracht.

Programma van Eisen

Beschrijft de eisen die opdrachtgever stelt aan de door opdrachtnemer te leveren generieke ENG-diensten.

ENG-afdeling

Afdeling of groep van freelancers die cameraregistraties verzorgt voor televisie, internet en het bedrijfsleven. 

Video oplossingen

Een container begrip voor  een diversiteit aan mogelijkheden. Van low-end oplossingen, zoals camjo , high-end UHD/HDR registraties en alles ertussenin. Hiervoor dient het team te beschikken over een assortiment aan licht, grip, audiofaciliteiten, lenzen, fixed rig en camerasystemen.