blended learning

Blended learning is een didactisch concept dat verschillende werkvormen en (digitale) leeromgevingen met elkaar combineert tot een activerend en interactief leerpad. Het omvat het hele didactische ontwerp waarin de werkvormen een plek krijgen en de samenhang tussen leeromgevingen: online en offline, individueel of in een team vanzelfsprekend is.

Goed ontworpen is blended learning activerend voor zowel student als docent en geeft het een solide basis voor het ontwikkelen van kennis, vergroten van vaardigheden en aanleren van gedrag. Het online gedeelte in blended learning maakt het leren tijd- en plaats onafhankelijk en geeft het ruimte om samen te werken buiten de klas, de school en landsgrenzen.

Binnen blended learning wordt er intensief gebruik gemaakt van visuele elementen. Dit zie je duidelijk terug in het, inmiddels al klassieke, ‘Flip the classroom’. Waarbij de stof via een kennisclip thuis wordt bekeken, waarna er in de les op verdiept kan worden. Een andere krachtige werkvorm is de studenten zelf met video aan de slag te laten gaan, door bijvoorbeeld te bloggen of en eigen kennisclip te maken.
 
Bij veel onderwerpen wordt film en video gebruikt om handelingen uit te leggen, zoals bij verpleegkundige zorg, het doen van chemische proefjes of het uitwerken van wiskundige vraagstukken.
 
Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in blended learning is het inzetten van augmented en virtual reality en interactive film en video. Hierbij speelt storytelling een essentiële rol en wordt de student uitgedaagd de virtuele en fysieke wereld met elkaar te verbinden. 

Wil je meer weten over het ontwerpen van blended leerconcepten? De Lichtjagers werken nauw samen met blended learning specialist Joanne Heidinga van Blend It . 

Meer weten hoe te beginnen met uw interactieve leerpad en film productie ? neem contact op met ons 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons

Project

Spring course Translational Research Training in Hematology

EHA (European Hematology Association) en hun Amerikaanse partner ASH (American Society of Hematology) willen stilstaan bij het tienjarig jubileum van de TRTH Spring Course (Translational Research Training in Hematology).

Project

Module Statistics for Clinical Research

De EHA (European Hematology Association) heeft een online campus waar (Europese) klinisch

Artikel

Welke bronnen gebruik je voor e-learning en online onderwijs?

Vormen van e-learning en e-learning voorbeelden uit de praktijk. Uit welke bouwstenen bestaat een goede e-learning? Hoe activeer je kennis online in deze nieuwe tijd.