Floris Alkemade

Indringend Interview met hemelbestormer en Rijksbouwmeester Floris Alkemade (1961) 

Geen enkel systeem is absoluut. Ook al veranderen de vragen, mensen blijven dezelfde antwoorden geven.