kennisclips

Een goede manier om een kennisclip op te nemen is door gebruik te maken van een teleprompter. 

Zowel docenten als studenten kunnen het lastig vinden om hun focus vast te houden tijdens lange online colleges. Zeker in de huidige COVID / Corona tijd is concentratie een uitdaging.  Kennisclips ook wel knowledge clips genaamd  helpen studenten en uw online colleges makkelijker te begrijpen en te onthouden en uw kunt zich concentreren op de inhoud. 

Op welke manieren kun je kennisclips gebruiken in je onderwijs en waar moet je op letten?

Een kennisclip is een korte weblecture  waarin je kort en bondig één specifiek onderwerp behandelt. Je begint dus met het in stukjes knippen van je lezing; kleine informatie-stukjes waarin je je op één onderwerp concentreert of een vraag beantwoordt. Een aantal van deze onderdelen biedt u aan in de vorm van kennisclips. Studenten bekijken deze voor of na het (verkorte) college en werken individueel of in groepsverband aan de bijbehorende opdrachten.
Je kunt kennisclips gebruiken om voorkennis te activeren, als teaser voor een college, of om algemene feedback te geven op een eerder ingeleverde opdracht. Als je weet dat studenten moeite hebben met bepaalde onderdelen van de theorie, dan kun je ze in een kennisclipje behandelen, zodat ze de uitleg meerdere malen kunnen bekijken en op de momenten dat ze de behoefte voelen om dat te doen. Zo creëer je meer ruimte voor dynamiek en diepgang in je online colleges.

Tips uit de literatuur bij het maken van kennisclips 

In de literatuur is veel te vinden over het maken van kennisclips. Dichtbij huis hebben van Leeuwen, de Vink & Corbalan (2018) drie type kennisclips nader bekeken. Dit zijn ze: 

  • Type 1, de docent / spreker geeft  frontaal uitleg aan de hand van slides en er is geen interactie met de kijker
  • Type 2  de docent / spreker wordt één op één geïnterviewd over een onderwerp
  • Type 3  de docent / spreker geeft uitleg aan een publiek dat in de kennisclip zichtbaar was en van waaruit af en toe vragen werden gesteld aan de docent (interactie vond plaats).

Uitkomst van dit onderzoek naar gebruik van kennisclips? 

De meeste studenten (74%) gaven aan voorkeur te hebben voor type 1. Waarom ? Omdat deze een duidelijke en eenvoudige structuur had en deze in heldere vorm vertelt wordt door de presentator. Tevens gaven zij aan hierdoor meer tijd te hebben om te stof 'eigen' te maken. De eigen interpretatie is daarbij van groot belang. 

Teleprompter ideale tool om online leren beter te maken bij kennisclips

Dit geeft des te meer aan dat door gebruik te maken van een teleprompter het voor de docent / spreker makkelijker kennisclips op te nemen. En voor de student levert dat een waardevolle bijdrage bij zijn of haar leer proces en leerdoelen. 

Meer weten over hoe wij uw kennisclips kunnen opnemen voor uw online onderwijs? Neem contact met ons op. 

Kennisclips video en film  maken kan op locatie (COVID Proof) of in de studio in Den Haag, Delft en Utrecht. 

 

 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons

Artikel

Coronaproof video-interview producties

Video blijft een krachtig medium om een boodschap of presentatie over te brengen. Vanwege COVID / Corona is een opnamedag wel iets anders geworden dan voorheen. Wij bieden een hele coronaproof opzet met veiligheidsschermen en werken volgens het AV protocol (opgesteld volgens RIVM-richtlijnen). Dankzij onze teleprompter en EyeDirect-techniek blijft je verhaal persoonlijk en met impact.

Artikel

Presentatie met teleprompter en autocue

Spreken voor een camera? Presentatie opnemen met teleprompter en autocue. Ontspannen uw kennis delen voor uw online presentaties en voor uw online onderwijs doeleinden.