leiding geven

Leiderschap in tijden van corona.

Leiders geven energie en zetten een duidelijke koers uit. Het bieden van een sterke visie en een realistische kijk kan een krachtig effect hebben op de motivatie in de hele organisatie. Zeker nu in tijden van corona / COVID-19. Het is essentieel om
binnen een cultuur te ontwikkelen en te waarborgen die een open, eerlijke en productieve communicatie bevordert. Voor managers is het een uitdaging om het beleid vorm te geven en goed over te dragen en tegelijk te inspireren terwijl ze fysiek op afstand zijn. Ga er maar aan staan...

Hoe geef je leiding op afstand?

Kan dat? Werken op afstand? Indien goed gedaan kan het helpen de productiviteit en het moreel stimuleren. Slecht gedaan? Er ontstaat al snel inefficiëntie, werkrelaties worden beschadigd en mensen raken gedemotiveerd.

Een van de lessen die wij geleerd hebben bij het werken op afstand?

Ons vak, hoogwaardige en complexe inhoud vertalen naar beeld met film, kenmerkt zich door het gegeven dat de vakspecialisten met wie wij werken gewend zijn op afstand te werken. Editors, sound engineer's en script schrijvers zijn gewend aan hun vrijwillige vorm van quarantaine. Het helpt ons juist om zo in hyper focus ons werk te doen. En als alle puzzelstukjes eenmaal gereed zijn brengen we het geheel samen...letterlijk. Volgens een vooraf overeengekomen doelstelling en structuur.

Wat is de les die we daar uit geleerd hebben als het gaat over op afstand werken? Dat het bepalen van de manier waarop je communiceert zo helder is dat er geen aannames meer over zijn. Niet voor niets wordt er vaak gezegd: 'Assumption is the mother of all fuckups...'. Deze werkwijze is gestoeld op: structuur, vertrouwen en empathie. Het vooral die laatste die cruciaal blijkt te zijn: Empathie is een manier om verbinding te maken en team gevoel te bevorderen. Zo ontstaat er meer sociale interacties binnen de groep en zet de deur open voor mensen om zich uit te spreken en hun gedachten te delen.

En als je wilt weten wat mensen nodig hebben? Vraag het hen. Heb je gelijk een prachtig uitgangspunt voor je COVID-19 communicatie!

Onze ervaring is dat juist in zo’n situatie beeld aanzet tot beweging en een beter begrip. Maak dus vooral gebruik van de mogelijkheden en ondersteuning die film en video in deze coronacrisis kan bieden voor uw organisatie.

Op zoek naar voorbeelden hoe je COVID Proof film kan inzetten ? Lees hier ons artikel 

Wilt u verder van gedachten wisselen over dit vraagstuk? Neem dat vrijblijvend contact met ons op. Dan delen wij graag onze leermomenten.
 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons

Artikel

Hoe blijf ik in contact met mijn studenten?

Hoe film en video kan helpen studenten op efficiënte wijze te informeren en toegang te verlenen tot relevante informatie over de nieuwe realiteit. Online leren als populaire leervorm. Evenwicht tussen geestelijke gezondheid en werkdruk blijkt cruciaal.

Artikel

Coronaproof video-interview producties

Video blijft een krachtig medium om een boodschap of presentatie over te brengen. Vanwege COVID / Corona is een opnamedag wel iets anders geworden dan voorheen. Wij bieden een hele coronaproof opzet met veiligheidsschermen en werken volgens het AV protocol (opgesteld volgens RIVM-richtlijnen). Dankzij onze teleprompter en EyeDirect-techniek blijft je verhaal persoonlijk en met impact.

Artikel

Elkaar eenvoudiger bereiken, betekent niet dat de communicatie beter wordt

Elkaar makkelijker bereiken betekent niet dat de communicatie beter wordt. Direct oogcontact op het scherm in tijden van COVID, Corona met communicatieplatforms als Microsoft Teams, Zoom, Webex en Skype

Project

Kan de sociale woningbouw tegen een stootje?

Woningcorporaties hebben (gelukkig) een apart deurtje tot de financiële markten waardoor ze goedkoop geld kunnen lenen. Dat deurtje heet WSW en is een klant van PastFuture. Samen met De Lichtjagers - Zoeken naar scherpte. vertelden wij het verhaal over hun strategische programma in normale mensentaal. Korte documentaire met film ploeg / interview op locatie.

Artikel

6 tips voor het ontwikkelen van leiderschap en teamgevoel met film en video

Goed voorbeeld doet volgen? Het nieuwe leidinggeven gaat om vragen stellen en kennisdeling. 6 tips om jouw strategische doelen te realiseren met film en video als communicatiemiddel.