live stream

Wilt u meer weten over dit onderwerp of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons

Project

Meercamera registratie Kennispoort Verloskunde Academiecongres

Kennispoort Verloskunde is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV) om zo de wetenschappelijke kennis weer terug te brengen naar de praktijk (kennisvalorisatie).