luisteren is erkenning geven

In de ervaring van mensen zijn maar weinig drijfveren zo sterk als ons verlangen om begrepen te worden en er te mogen zijn.

Maar dat betekent níet dat we daarom ook goed luisteren. Opdrachtgevers die een videoreeks willen maken met hun cliënten en/of personeel  in de ‘hoofdrol’ hebben vaak een heel specifiek verzoek. Zij willen graag weten hoe wij de integriteit én de autonomie van hun kandidaten waarborgen tijdens het productieproces. En veel belangrijker: wordt er echt geluisterd? 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons

Artikel

Echte verhalen delen en opnemen vraagt zorgvuldig productieproces

Een documentaire laten maken vereist een zorgvuldig productieproces. Het grote voordeel van internet is dat het bereik van video en beeldproducties heel groot kan zijn. Dat betekent dus ook dat het online delen van persoonlijke verhalen kwetsbaar is. Hoe organiseer je het zo dat opdrachtgevers en potentiële bronnen vertrouwen hebben om hun ervaringen te delen. Documentaire filmmakers De Lichtjagers delen drie inzichten.

Artikel

Epilepsie dialogen: zestien ontroerende ontmoetingen

Ervaringsverhalen met jongeren en kinderen met de neurologische aandoening epilepsie in beeld gebracht door documentaire filmmakers waarbij tegenslag én veerkracht hand in hand gaan. De kunst van het begrijpen van emoties en luisteren prachtig weergegeven.

Project

Onderwijsfilm over epilepsie. In gesprek met kinderen en jongeren.

Onderwijsfilm, webdocumentaire met unieke, openhartige en veerkrachtige gesprekken met jongeren en kinderen voor de camera. Met tips en suggesties voor leerkrachten en docenten in het basisonderwijs (BaO), het speciaal basisonderwijs (SBO), het speciaal onderwijs (SO), het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).