onderwijsvideo

Video en film voor onderwijs - E-learning platform voor video - online leren - afstandsonderwijs. De productie van educatief videomateriaal is relatief arbeidsintensief. De Lichtjagers beheersen alle mediavaardigheden en zijn vakspecialisten nauw verbonden aan het onderwijs.


Video is een van de krachtige middelen om in te zetten binnen onderwijs en onderzoek. Maar vergeet niet dat materie uitleggen voor de camera hetzelfde is als een college geven voor een groep studenten, de presenteerstijl is anders en vraagt (aangepaste) vaardigheden. Wij kunnen u helpen en en zijn bekend met eventuele  knelpunten in een breder gebruik van video in onderwijs.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons

Project

Carrièreverhalen in de Unlocking series. Een uur lang jezelf zijn.

Een webdocumentaire waarin de human interest narratief als krachtig terugkoppeling (feedback) instrument wordt ingezet en onderling begrip verbetert en besluitvorming duiding geeft.

Artikel

Hoe blijf ik in contact met mijn studenten?

Hoe film en video kan helpen studenten op efficiënte wijze te informeren en toegang te verlenen tot relevante informatie over de nieuwe realiteit. Online leren als populaire leervorm. Evenwicht tussen geestelijke gezondheid en werkdruk blijkt cruciaal.

Project

Studeren aan een universiteit als TU Delft met Asperger

Studeren aan een universiteit als TU Delft met een stoornis in het autistisch spectrum? Niels laat zien hoe hij met Asperger studeert aan de TU Delft, van practica tot hoorcolleges.  

Project

Beter leren studeren met dyslexie

Studentenwelzijn. Film ervarings verhaal - testimonial - TU Delft. Studentenwelzijn is een breed begrip waar iedereen wat van vindt. Het belang ervan is overduidelijk. Studiesucces, het beste uit jezelf halen, zingeving, gezondheid, een inclusief studieklimaat zijn belangrijke thema’s op de agenda van het hoger onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs.

Project

Van proefschrift tot program manager

Via Delft naar Enkhuizen Marta Dobrowolska (alumnus TU Delft) vertelt hoe zij na haar promotieonderzoek aan de slag is gegaan bij een internationale wereldspeler op het gebied van zaadver

Project

Just add water!

Wat is het TWINSCAN-immersiesysteem van ASML?

Project

Gymzaal van de toekomst

Hoe is het gesteld met de motorische ontwikkeling van kinderen op de basisschool?

Project

Lerende scholen: Samen Beter Leren

Bij lerende leerkrachten leren leerlingen meer. Leerkrachten op Florente basisscholen zijn vier jaar geleden gestart met een professionaliseringstraject over duurzaam leren door boeiend onderwijs.