studentenwelzijn

Goede (film en video) voorlichting is juist nu van belang bij studentenwelzijn. Kort gemaakte (corona proof) human interest verhalen van grote waarden. 

Goede voorlichting is bepalend voor het welzijn van studenten en van extra belang voor studenten met een ondersteuningsvraag. Juist in onzekere tijden, met meer onderwijs en begeleiding op afstand, is goede voorlichting van groot belang. Denk aan extra aandacht voor de vindbaarheid en toegankelijkheid van het ondersteuningsaanbod en informatie over gewijzigde situaties.

We zien een sterke behoefte van studenten om met elkaar in contact te komen en te blijven. Human interest verhalen kunnen een inspiratie zijn en helpen bij alle vraagstukken waar studenten tegenaan lopen. Hoe gaan studenten om met de obstakels tijdens hun studie en hun leven ? Wat betekent voor hen studentenwelzijn? 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons

Project

Carrièreverhalen in de Unlocking series. Een uur lang jezelf zijn.

Human interest webdocumentaire. Het verhogen van het welzijn van alle personeelsleden en studenten op basis van persoonlijke verhalen en feedback. Medewerkers en docenten geven hun visie op overdraagbare vaardigheden zoals: aanpassingsvermogen, creativiteit en teamwork. De human interest narratief ingezet als krachtig terugkoppeling (feedback) instrument en onderling begrip verbetert en besluitvorming duiding geeft.

Artikel

Hoe blijf ik in contact met mijn studenten?

Hoe film en video kan helpen studenten op efficiënte wijze te informeren en toegang te verlenen tot relevante informatie over de nieuwe realiteit. Online leren als populaire leervorm. Evenwicht tussen geestelijke gezondheid en werkdruk blijkt cruciaal.

Project

Studeren aan een universiteit als TU Delft met Asperger

Studeren aan een universiteit als TU Delft met een stoornis in het autistisch spectrum? Niels laat zien hoe hij met Asperger studeert aan de TU Delft, van practica tot hoorcolleges.  

Project

Beter leren studeren met dyslexie

Studentenwelzijn. Film ervarings verhaal - testimonial - TU Delft. Studentenwelzijn is een breed begrip waar iedereen wat van vindt. Het belang ervan is overduidelijk. Studiesucces, het beste uit jezelf halen, zingeving, gezondheid, een inclusief studieklimaat zijn belangrijke thema’s op de agenda van het hoger onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs.

Project

Studeren met ADHD, Asperger of Dyslexie

Studentenwelzijn en Career & Counselling Services TU Delft . Film ervarings verhaal - testimonial - TU Delft. Studentenwelzijn is een breed begrip waar iedereen wat van vindt. Het belang ervan is overduidelijk. Studiesucces, het beste uit jezelf halen, zingeving, gezondheid, een inclusief studieklimaat zijn belangrijke thema’s op de agenda van het hoger onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs.