universitair onderwijs

Films over onderwijs. Vakspecialist voor het in beeld brengen van een onderwijsprogramma, onderwijsvideo, online leren kennisclips en filmeducatie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons

Project

Climate Action Programma video. We zijn nog niet te laat.

Climate Action Programma video TU Delft. Toon de invloed en urgentie van klimaatverandering. Laat zien dat het voor oplossingen nog niet te laat is.

Project

Carrièreverhalen in de Unlocking series. Een uur lang jezelf zijn.

Human interest webdocumentaire. Het verhogen van het welzijn van alle personeelsleden en studenten op basis van persoonlijke verhalen en feedback. Medewerkers en docenten geven hun visie op overdraagbare vaardigheden zoals: aanpassingsvermogen, creativiteit en teamwork. De human interest narratief ingezet als krachtig terugkoppeling (feedback) instrument en onderling begrip verbetert en besluitvorming duiding geeft.

Artikel

Hoe blijf ik in contact met mijn studenten?

Hoe film en video kan helpen studenten op efficiënte wijze te informeren en toegang te verlenen tot relevante informatie over de nieuwe realiteit. Online leren als populaire leervorm. Evenwicht tussen geestelijke gezondheid en werkdruk blijkt cruciaal.

Project

Studeren aan een universiteit als TU Delft met Asperger

Studeren aan een universiteit als TU Delft met een stoornis in het autistisch spectrum? Niels laat zien hoe hij met Asperger studeert aan de TU Delft, van practica tot hoorcolleges.  

Project

Beter leren studeren met dyslexie

Studentenwelzijn. Film ervarings verhaal - testimonial - TU Delft. Studentenwelzijn is een breed begrip waar iedereen wat van vindt. Het belang ervan is overduidelijk. Studiesucces, het beste uit jezelf halen, zingeving, gezondheid, een inclusief studieklimaat zijn belangrijke thema’s op de agenda van het hoger onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs.

Project

Van proefschrift tot program manager

Via Delft naar Enkhuizen Marta Dobrowolska (alumnus TU Delft) vertelt hoe zij na haar promotieonderzoek aan de slag is gegaan bij een internationale wereldspeler op het gebied van zaadver

Project

Functiebeperking: Dyslexie

Interview testimonial (film video serie) met studenten van de Tu Delft over informatievoorziening studeren met een ondersteuningsvraag en / of functiebeperking. Vraag van de Tu Delft aan De Lichtjagers? Verbetering van voorlichting over hun invulling van passend onderwijs.

Project

Just add water!

Wat is het TWINSCAN-immersiesysteem van ASML?

Project

Mentoring program for female students

Film about 'F' Power. Mentoring program for female students powered by Shell & TU Delft.