wetenschapscommunicatie

Wetenschapscommunicatie en de kracht van verbeelding aanbieden aan doelgroepen die niet vanzelfsprekend met wetenschap in aanraking komen?

 

Complexe vraagstukken toegankelijk maken voor een breed publiek? Kennisintensieve organisaties zoals ASML, TU Delft en Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) werken graag met De Lichtjagers omdat wij anders denken, vragen stellen en kijken vanuit verschillende invalshoeken: journalistiek, geesteswetenschappelijk, filosofisch, maar ook vanuit het oogpunt van marketing en pr.

Film / video biedt een rijkdom aan mogelijkheden. De kracht van verbeelding als uitgangspunt. Voor wetenschappers verbonden aan universiteiten en hogescholen, instellingen voor toegepast onderzoek die een centrale rol in de ontwikkeling, verspreiding en benutting van kennis hebben en Rijkskennisinstellingen die op zoek zijn meer 'verdieping'  in hun communicatie doelstellingen. 

 

Image
De kracht van verbeelding. Film en video productie voor wetenschapscommunicatie

 

Nieuwsgierig naar de wetenschapscommunicatie aanpak volgens De Lichtjagers? Wij noemen het - Sparking dialogue. Voorbeeld zien van? Klik dan hier !

 

Een greep uit onze werkzaamheden en rollen:

  • Producent en format ontwikkelaar: advies en overleg voor inhoudelijke ontwikkeling van format en keuzes in beeldtaal.

  • Interview en regie: voorgesprekken zijn de basis voor het script en de verhaallijn.Lees hier ons BLOG over de kunst van het vragen stellen.

  • Concept en content creatie van wetenschapscommunicatie met oog op de wetenschapsagenda en eventuele publiciteit.Recent voorbeeld

  • Productieoverleg over uitvoering en afstemming bronnenselectie.

  • Postproductie, productie, editen en opleveren eindproduct. Inclusief gebruiksklaar maken voor social media en aanlevering bij omroepen en Nederlandse Publieke Omroepbestel, NPO,  indien van toepassing. 

De Lichtjagers kunnen u helpen wegwijs te maken in hoe voorlichtingsfilms en andere producties (onderzoek, lezingenreeks, podcasts, webinars, presentaties) te voorzien van de benodigde gegevens zodat uw verhaal ook online goed wordt gedeeld. 

 

 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons

Project

De kracht van een korte film in wetenschapscommunicatie

Content creatie voor heldere wetenschapscommunicatie. Film / video als drager van het verhaal. Short story wetenschapscommunicatie voor de TU Delft. Een goede manier om inzichten breed te delen en tevens maatschappelijke verantwoording af te leggen. Vertel het verhaal binnen en buiten het onderzoeksinstituut en of universiteit.

Project

Climate Action Programma video. We zijn nog niet te laat.

Climate Action Programma video TU Delft. Toon de invloed en urgentie van klimaatverandering. Laat zien dat het voor oplossingen nog niet te laat is.

Project

Carrièreverhalen in de Unlocking series. Een uur lang jezelf zijn.

Een webdocumentaire waarin de human interest narratief als krachtig terugkoppeling (feedback) instrument wordt ingezet en onderling begrip verbetert en besluitvorming duiding geeft.

Project

Module Statistics for Clinical Research

De EHA (European Hematology Association) heeft een online campus waar (Europese) klinisch

Project

Just add water!

Wat is het TWINSCAN-immersiesysteem van ASML?