wicked problem

Omgaan met wicked problems. Voorbeelden hoe film en video kunnen helpen bij het duiding geven van een wicked problem. 

Het uitgangspunt voor een visuele vertaalslag van een wicked problem.

De toenemende complexiteit van hedendaagse problemen vraagt om een steeds strategischer en multidisciplinaire benadering. Die begint met de afbakening van het probleem en vraagstelling, waarbij wordt getracht de oorsprong en de gevolgen ervan te identificeren en te karakteriseren, evenals hun context, gevolgen en onderlinge relaties met andere mogelijke problemen. 

 

 

 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons

Project

De kracht van een korte film in wetenschapscommunicatie

Content creatie voor heldere wetenschapscommunicatie. Film / video als drager van het verhaal. Short story wetenschapscommunicatie voor de TU Delft. Een goede manier om inzichten breed te delen en tevens maatschappelijke verantwoording af te leggen. Vertel het verhaal binnen en buiten het onderzoeksinstituut en of universiteit.

Project

Climate Action Programma video. We zijn nog niet te laat.

Climate Action Programma video TU Delft. Toon de invloed en urgentie van klimaatverandering. Laat zien dat het voor oplossingen nog niet te laat is.