Bouwen aan bètatalent

Wat zijn de bouwstenen voor het bèta-leren van kinderen in het basisonderwijs? Hoe kunnen ouders en leerkrachten helpen om deze ontwikkeling van kinderen te stimuleren? Leidse onderzoekers zijn aan het werk op een basisschool in Zuid-Holland en hopen de antwoorden op deze twee onderzoeksvragen te vinden. Want wat werkt nu echt als je de ontwikkeling van bètaleren wenst te stimuleren?

Wilt u meer weten over dit project of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons