Do something today that gives you more choices tomorrow

Leslie Zachariah Secretaris-generaal. IDEA-league en civiel ingenieur (PhD). Luisterend naar het persoonlijke loopbaanverhaal van Leslie is een verrijkende en leerzame ervaring. Leslie's loopbaanverhaal is gevormd door een multiculturele en internationale omgeving waarin ze de kansen pakte die zich aandienden. 

Haar PhD in duurzame architectuur werd ingegeven door het idee: Hoe kunnen we duurzaam bouwen zonder de wereld verder aan te tasten? 

Wilt u meer weten over dit project of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons