Mammografieën en algoritmen

Jonas' stappen op de academische ladder

Jonas Teuwen (alumnus TU Delft) was niet sterk in wiskunde op de middelbare school. Zijn wens om het juist wél te kunnen begrijpen heeft het gewonnen en hij heeft uiteindelijk wiskunde gestudeerd aan de TU Delft.

Na zijn promotieonderzoek (fundamenteel onderzoek binnen de Fourieranalyse) werkt hij nu als postdoctoraal onderzoeker  bij het Radboudumc. Teuwen werkt daar aan de ontwikkeling van algoritmen om zo de screening van mammografieën efficiënter en sneller te maken dan nu het geval is. 


 

Het idee van de Fourieranalyse

Het idee van de Fourieranalyse is dat iedere wiskundige functie ontleed kan worden als een som van sinus en cosinus functies  Ondanks aanvankelijke reserves van Fourier's tijdgenoten sloeg het aan, en de Fourier-analyse is nu een van de basisgereedschappen voor wiskundigen, natuurkundigen en ander analytische denkers. De techniek wordt toegepast in de muziekleer, de signaalanalyse, de quantum-mechanica en bij het oplossen van differentiaalvergelijkingen, om een paar voorbeelden te noemen. 

De Fourieranalyse is zo gewoon geworden, dat gebruik ervan vaak niet meer als toepassing opgemerkt wordt, net zomin als een nieuw model auto wordt aangeprezen als de laatste toepassing van het wiel.

 

Credits

Productie
Interview
Met dank aan

De Mammapolikliniek van het Radboudumc voor het maken van de snijshots.

Wilt u meer weten over dit project of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons