Video en filmproductie voor onderwijs en ontwikkeling

Het onderwijs in ons land maakt een boeiende en uitdagende periode door. Zowel in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs als het hoger onderwijs zoeken onderwijsorganisaties naar manieren om (online) onderwijs te realiseren dat past in deze tijd.

De ontwikkeling van scholen, samenwerkingsverbanden en besturen tot lerende organisaties is in volle gang. Opdrachtgevers in het basisonderwijs, hogescholen en universiteiten weten ons te vinden ons voor het vastleggen van filmproducties voor YouTube en andere online kanalen.

Videos ter promotie van opleidingen 

Wij maken sterk inhoudelijke instroom en informatieve films die als de eerste aanjager voor een dialoog met een nieuwe generatie studenten . Van creatie tot aan productie inclusief een opleidings specifieke 'content' pakket voor social media. 

Video producties ten behoeve van doel en of visie

Inhoud voor vorm. In onze aanpak betrekken wij u zoveel mogelijk bij de basis van iedere productie. U met uw kennis van uw organisatie en uw doelen voor de dialoog in het hoofd. Wij met onze kennis van video/ film producties voor kennisdeling of het beïnvloeden van gedrag. Wij stellen graag vragen én proberen nog beter te luisteren.

Kennisclips en media content voor afstandsonderwijs

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons