Image
Meercamera registratie tijdens congres

Meercamera registratie Kennispoort Verloskunde Academiecongres

Kennispoort Verloskunde is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV) om zo de wetenschappelijke kennis weer terug te brengen naar de praktijk (kennisvalorisatie).

Kennispoort Verloskunde richt zich speciaal op de circa 4.250 personen, die in Nederland professioneel zorg verlenen bij zwangerschap en geboorte. De meerderheid van de geregistreerde gebruikers zijn actief als verloskundige (in opleiding), gynaecoloog (in opleiding), verpleegkundige, kraamverzorgende, verloskundig actieve huisartsen, kinderarts, of als docent danwel als onderzoeker aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen. 

Deze meercamera registraties van een drietal keynote-sprekers zijn gemaakt op het (tweejaarlijkse) Kennispoort Verloskunde congres van 7 februari 2020 zodat de lezingen via het YouTube kanaal van Kennispoort Verloskunde nog terug te vinden zijn. 

 

Professor Jan Rotmans

De weg van scientist naar scientivist: Hoe ben je wetenschapper én actievoerder tegelijkertijd? Professor Jan Rotmans is een scientivist, een wetenschapper die in de praktijk betrokken is bij het versnellen van transities en duurzaamheid.

Jan onderzoekt niet alleen de kanteling van de samenleving, maar speelt daar ook een actieve rol in. Door het oprichten van ICIS, Urgenda, DRIFT, Nederland Kantelt en het mede oprichten van Zorgeloos, wil hij de transitie versnellen.

Met zijn kennis wil hij graag de spelregels opstellen hoe deze transitie gerealiseerd kan worden en friskijkers en dwarsdenkers uit alle hoeken van de maatschappij bijeen brengen om op creatieve wijze samen het kantelpunt te bereiken. Hij vertelt ook over zijn eigen persoonlijke omwenteling die leidde tot zijn ontwikkeling tot scientivist.

Transcript

Mary Renfrew, Professor of Mother and Infant Health van de University of Dundee, deelt haar kennis en visie op ‘the future midwife’. Ze spreekt over de huidige activiteiten in de UK en Schotland om vrouwgerichte zorg voor zowel de zwangere én bevallende vrouw als de moeder en haar pasgeboren baby te implementeren.

Dit geeft nieuwe inzichten en kan inspirerend werken om manieren te vinden om de verloskundige zorg in Nederland te verbeteren.

Naast haar hoogleraarschap is Mary Renfrew verloskundige, gezondheidsonderzoeker en docent. Mary werkte aan diverse Engelse universiteiten en ontving de inaugurele Senior Investigator-status bij het National Institute for Health Research in 2008 en was onderzoeker voor de baanbrekende wereldwijde Lancet Series on Midwifery (2011-2016).

Mary heeft een bijdrage geleverd aan het vormgeven van het volksgezondheidsbeleid en de verloskundige praktijk, zowel nationaal als internationaal. Zij is lid van twee WHO-adviesgroepen over de kwaliteit van de zorg voor moeders en pasgeborenen en over verloskundige voorlichting.

Professor Mary Renfrew

Mary Renfrew, Professor of Mother and Infant Health van de University of Dundee, deelt haar kennis en visie op ‘the future midwife’. Ze spreekt over de huidige activiteiten in de UK en Schotland om vrouwgerichte zorg voor zowel de zwangere én bevallende vrouw als de moeder en haar pasgeboren baby te implementeren.

Dit geeft nieuwe inzichten en kan inspirerend werken om manieren te vinden om de verloskundige zorg in Nederland te verbeteren.

Naast haar hoogleraarschap is Mary Renfrew verloskundige, gezondheidsonderzoeker en docent. Mary werkte aan diverse Engelse universiteiten en ontving de inaugurele Senior Investigator-status bij het National Institute for Health Research in 2008 en was onderzoeker voor de baanbrekende wereldwijde Lancet Series on Midwifery (2011-2016).

Mary heeft een bijdrage geleverd aan het vormgeven van het volksgezondheidsbeleid en de verloskundige praktijk, zowel nationaal als internationaal. Zij is lid van twee WHO-adviesgroepen over de kwaliteit van de zorg voor moeders en pasgeborenen en over verloskundige voorlichting.

Professor Ank de Jonge

Ank de Jonge, de eerste Nederlandse hoogleraar Verloskundige Wetenschap (Midwifery Science), heeft op dit congres haar mening gedeeld over de betekenis van tijd in het verloskundig vak.

Ank is hoofd van de afdeling Midwifery Science, die Amsterdam UMC en AVAG in samenwerking organiseren en werkt een aantal dagen per week in een Amsterdamse verloskundige praktijk. Daarnaast is ze projectleider van de SWING-studie, waarin een leernetwerk wordt opgezet van cliënten en zorgverleners om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Ank heeft veel onderzoek gedaan naar de organisatie van verloskundige zorg, waaronder de thuisbevalling en naar variaties in interventies in de eerste- en tweedelijn. Als projectleider was Ank betrokken bij INCAs (Integrated Care Systems), een onderzoek naar de implementatie van integrale geboortezorg en bij het IRIS onderzoek naar effectiviteit van het routinematig aanbieden van groeichecho’s in het derde trimester van de zwangerschap.

Doel van het project

Doel

Meercamera registratie keynotes voor online verspreiding 

Doelgroep

Verloskundige (in opleiding), gynaecoloog (in opleiding), docent en/of onderzoeker onderwijs- en onderzoeksinstelling

Credits

Productie
Montage

Wilt u meer weten over dit project of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons