Professor Jan Rotmans

De weg van scientist naar scientivist: Hoe ben je wetenschapper én actievoerder tegelijkertijd? Professor Jan Rotmans is een scientivist, een wetenschapper die in de praktijk betrokken is bij het versnellen van transities en duurzaamheid.

Jan onderzoekt niet alleen de kanteling van de samenleving, maar speelt daar ook een actieve rol in. Door het oprichten van ICIS, Urgenda, DRIFT, Nederland Kantelt en het mede oprichten van Zorgeloos, wil hij de transitie versnellen.

Met zijn kennis wil hij graag de spelregels opstellen hoe deze transitie gerealiseerd kan worden en friskijkers en dwarsdenkers uit alle hoeken van de maatschappij bijeen brengen om op creatieve wijze samen het kantelpunt te bereiken. Hij vertelt ook over zijn eigen persoonlijke omwenteling die leidde tot zijn ontwikkeling tot scientivist.

Wilt u meer weten over dit project of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons