Samenleving

Mens en maatschappij. Een (korte) documentaire of (film)productie helpt om een verhaal verbaal en non-verbaal kracht bij te zetten.

Film helpt mensen om zelf een beter beeld te vormen en zo een ingewikkeld verhaal te kunnen begrijpen.