Bart Stapert. strafrechtadvocaat

Bart Stapert (1964) heeft zijn rechtenstudie voltooid in Groningen, waarna hij verhuisde naar de Verenigde Staten.

Hier werkte hij eerst als onderzoeker in Virginia en Atlanta en behaalde hij vervolgens zijn J.D. (Juris Doctor) aan de Loyola University New Orleans.

In de Verenigde Staten behandelde mr. Stapert ruim 70 doodstrafzaken. Voor dit werk ontving hij in 2001 een eredoctoraat van de Universiteit Utrecht. Na terugkeer in Nederland werkte hij als docent en onderzoeker aan diezelfde universiteit bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. Daarnaast was hij voorzitter van Amnesty International Nederland en betrokken bij diverse andere mensenrechtenorganisaties.


Vanaf 2007 is mr. Stapert werkzaam in de Nederlandse advocatuur, eerst bij Böhler Advocaten (thans Prakken D’Oliveira), totdat hij in 2013 zijn eigen kantoor oprichtte. Naast gecompliceerde strafzaken (voornamelijk geweldsmisdrijven, computerfraude, witwassen en andere financiële delicten) staat in die praktijk het internationaal strafrecht centraal: dreigende uit- of overlevering vanuit Nederland of Nederlanders die in het buitenland zijn aangehouden of gedetineerd en die gebruik willen maken van de WOTS-regeling. 


Naast zijn werk als advocaat is mr. Stapert werkzaam als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Bosch en geeft hij les binnen de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij is tevens voorzitter van Stichting Movies that Matter.

Credits

Opdrachtgever
Productie
Interview

Wilt u meer weten over dit project of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons