Transcript

Transcript van het interview met Derk Wiersum

De overlap tussen Barts praktijk,

Devika’s praktijk en mijn praktijk...

is dat wij allemaal die underdog bijstaan.

Die minderheid,

als het in het meer politieke aspect is.

En de underdog

die de verdachte nou eenmaal is.

De verdachte die altijd vanuit die positie

als verdachte vecht tegen een systeem.

Of dat systeem nou heel rechtvaardig

of onrechtvaardig is...

in allebei de situaties heb je

een advocaat verschrikkelijk hard nodig...

om te zorgen dat ook het rechtvaardige

systeem de juiste keuzes maakt...

en je de goede verdediging krijgt.

In een onrechtvaardig systeem

is dat nog veel groter.

Ook het Nederlandse systeem is in bepaalde

individuele gevallen heel onrechtvaardig.

Waar de praktijk van Bart

en van mij deels uit elkaar loopt...

is dat ik 'n grote gewone strafrechtpraktijk

heb, een commune strafrechtpraktijk...

met huis-tuin-en-keuken-strafzaken

in Nederland...

en Bart ook

een duidelijk politieke kant heeft.

Waar hij bijvoorbeeld PKK-leden bijstaat

in een uitleveringszaak naar Turkije.

Je kunt allerlei keuzes maken

in een strafzaak...

maar het is doorslaggevend om goed

na te denken en te analyseren: wat wil je?

Wat is het eindpunt

waar je naartoe wilt werken?

Elke verdachte wil

naar een vrijspraak toewerken...

maar niet in elke zaak is het reëel

om dat toekomstperspectief te bieden.

Het is makkelijk om te zeggen:

'Ik ga die vrijspraak regelen voor je'.

Dat zeggen is makkelijk,

maar het doen is een tweede.

Nog veel meer dan een jaar of 10-15 geleden

is het nu dus echt zo...

dat ook een kleine strafzaak enorm

bepalend kan zijn voor de rest van je leven.

 

En dat maakt het heel belangrijk...

 

om op het goede moment, namelijk al heel

vroeg, met een advocaat te gaan praten.

Derk Wiersum. strafrechtadvocaat

De Lichtjagers zijn diep geschokt door de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum.

In 2016 maakten wij van hem een filmportret toen hij nog werkte bij StapertLaw, het kantoor van zijn collega Bart Stapert. We leerden Derk kennen als een warme, innemende man die alle tijd voor ons nam om te vertellen waar het hem om ging: zijn cliënten die keihard een advocaat nodig hebben om een rechtvaardig proces te krijgen. 

Het is verdrietig om te beseffen dat juist die overtuiging Derk noodlottig is geworden.

Derk Wiersum (1975) studeerde rechten in Groningen. Vervolgens heeft hij ruime ervaring opgebouwd binnen alle aspecten van het strafrecht. Na ruim tien jaar bij een groot Amsterdams strafrechtkantoor, waarvan vier jaar als partner, legt mr. Wiersum zich binnen Stapert & Wiersum toe op zware en georganiseerde criminaliteit. Ook staat mr. Wiersum verdachten bij in gewelds-, zeden- of witwaszaken. 

In Nederland staat mr. Wiersum cliënten bij in alle fases van het strafproces, ook in cassatiezaken. Ten slotte staat mr. Wiersum cliënten bij in allerlei internationale kwesties, voornamelijk binnen Europa. Specifiek is hij daarbij gespecialiseerd in uitleveringszaken. 

Mr. Wiersum geeft al jaren les aan advocaten over zowel de praktische als de theoretische aspecten van het strafrecht bij OSR juridische opleidingen. Daarnaast adviseert hij met enige regelmaat andere advocaten over ingewikkelde juridische kwesties.

 

Credits

Opdrachtgever
Productie
Interview

Wilt u meer weten over dit project of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons