Overslaan en naar de inhoud gaan
Image
studenten vertellen hun eigen verhaal over studentenwelzijn

Een human interest verhaal als bijdrage aan studentenwelzijn.

De waarde van online onderwijs en goede informatievoorziening in onzekere tijden is juist nu van groot belang. 

Goede informatievoorziening is bepalend voor het welzijn van studenten en van extra belang voor studenten met een ondersteuningsvraag. Juist in onzekere tijden, met meer onderwijs en begeleiding op afstand, is goede digitale informatievoorziening van groot belang. Denk aan extra aandacht voor de vindbaarheid en toegankelijkheid van het ondersteuningsaanbod en informatie over gewijzigde situaties.

Corona / COVID heeft een geheel nieuwe situatie gebracht. Juist nu zien wij een  sterke behoefte van studenten om met elkaar in contact te komen en te blijven en is de vraag naar inzichten rondom psychische klachten, fitheid, mentale gezondheid, studie- begeleiding en mindfulness sterk toegenomen. Hoe gaan studenten om met de obstakels tijdens hun studie en hun leven ? hoe gaan zijn om met de vraagstukken die ze tegenkomen en hoe worden zij daarbij ondersteund door de opleiding?   Juist studenten met een functiebeperking worden nu hard getroffen. Juist hier is de inzet van kort gemaakte (corona proof) human interest verhalen van grote waarden. 

 

Wat is De Student? 

Dé student in het hoger onderwijs bestaat niet. Studenten komen uit Nederland of uit het buitenland, van een mbo-instelling of het voortgezet onderwijs, gaan als eerste in hun familie studeren of volgen in de voetsporen van hun ouders, gaan op kamers wonen of blijven thuis wonen. Ook op het gebied van gezondheid en welzijn zijn er verschillen tussen studenten. Sommige studenten hebben (extra) ondersteuning nodig, mogelijk in preventieve vorm. Hierbij gaat het over studenten met een extra ondersteuningsvraag. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege belemmeringen als gevolg van een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten, vanwege zwangerschap en jong ouderschap, vanwege gendertransitie en vanwege bijzondere familieomstandigheden, zoals mantelzorg.

Voor ieder individu moet de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding worden geboden om redelijkerwijs succesvol in het hoger onderwijs een studie te kunnen starten, volgen en afronden. Hiermee wordt recht gedaan aan de brede toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs.

Studeren met een beperking is nog niet in alle gevallen een vanzelfsprekendheid. Ook op psychische problemen ligt vaak nog een taboe. Wat hierbij opvallend is dat studenten vaak  niet voldoende op de hoogte zijn van  alle mogelijkheden van ondersteuning en ervaren in sommige gevallen drempels bij het aanvragen van (financiële) ondersteuning. 

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/194034781.jpg?itok=_BsUtNgc","video_url":"https://vimeo.com/194034781","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0},"settings_summary":["Ingesloten video (Responsive)."]}

 

Een goed human interest verhaal  als onderdeel van verbinding bij het online onderwijs en informatievoorziening

Hogescholen en universiteiten hebben de eigen verantwoordelijk om studenten op eenvoudige wijze  van informatie en voorlichting te voorzien waarin zij zich kunnen verdiepen in de 'route' naar ondersteuning. Wat wij tijdens onze research naar functiebeperkingen voor film opnamen tegen kwamen was dat studenten het gevoel hebben dat er vaak OVER hen gesproken wordt en te weinig MET hen.  

Dat werd het begin van een serie in samenwerking met de Tu Delft van 6 films waarbij de studenten zelf aan het woord zijn, wij stellen slechts vragen. Zij hebben de regie over het antwoord. Elk vanuit hun kracht delen zij hun verhaal. 

De moeite waard om verder te lezen ? We verwijzen graag naar het document: Naar een inclusiever hoger onderwijs Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn. Opgesteld door het Interstedelijk Studenten Overleg , Universiteit voor Humanistiek, Vereniging van Hogescholen, Vereniging van Universiteiten en het Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

10 suggesties voor en door studenten

Bron Onderzoek Studentenwelzijn

 1. Beter plannen, je goed voorbereiden en prioriteiten stellen

 2. Investeren in je energiegevers, ontspanning en je gezondheid

 3. Op tijd advies of hulp vragen

 4. Op tijd beginnen met leren en werken

 5. Balans zoeken tussen school, werk en privé

 6. Minder uitstellen

 7. Positief blijven en in jezelf geloven

 8. Sporten

 9. Verantwoordelijkheid bij jezelf leggen

 10. Genoeg rust nemen

10 suggesties voor docenten

Bron Onderzoek Studentenwelzijn

 1. Duidelijk zijn in communicatie en verwachtingen

 2. Duidelijke uitleg geven over opdrachten en lesstof

 3. Meer persoonlijke aandacht geven en persoonlijk contact met studenten

 4. (Op tijd) problemen signaleren en hulp bieden

 5. Meer belangstelling voor de studenten tonen

 6. Studenten het gevoel geven dat ze altijd bij de docenten terecht kunnen

 7. Betere communicatie tussen docenten, zodat ze opéén lijn zitten

 8. Studielast beter verdelen

 9. Meer begrip voor (situatie) studenten tonen

 10. Studievoortgang bijhouden en regelmatig met studenten bespreken

Wilt u meer weten over hoe u studentenwelzijn beter onder de aandacht kunt brengen binnen en buiten uw organisatie ? Wij helpen u graag hier inhoudelijk en visueel vorm aan te geven.