Overslaan en naar de inhoud gaan
Image
studenten vertellen hun eigen verhaal over studentenwelzijn

Film productie studentenwelzijn; studenten vertellen hun eigen ervaringen en verhaal.

Dé student in het hoger onderwijs bestaat niet. Studenten komen uit Nederland of uit het buitenland, van een mbo-instelling of het voortgezet onderwijs, gaan als eerste in hun familie studeren of volgen in de voetsporen van hun ouders, gaan op kamers wonen of blijven thuis wonen. Ook op het gebied van gezondheid en welzijn zijn er verschillen tussen studenten. Sommige studenten hebben (extra) ondersteuning nodig, mogelijk in preventieve vorm. Hierbij gaat het over studenten met een extra ondersteuningsvraag. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege belemmeringen als gevolg van een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten, vanwege zwangerschap en jong ouderschap, vanwege gendertransitie en vanwege bijzondere familieomstandigheden, zoals mantelzorg.

Voor ieder individu moet de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding worden geboden om redelijkerwijs succesvol in het hoger onderwijs een studie te kunnen starten, volgen en afronden. Hiermee wordt recht gedaan aan de brede toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs.

Studeren met een beperking is nog niet in alle gevallen een vanzelfsprekendheid. Ook op psychische problemen ligt vaak nog een taboe. Wat hierbij opvallend is dat studenten vaak  niet voldoende op de hoogte zijn van  alle mogelijkheden van ondersteuning en ervaren in sommige gevallen drempels bij het aanvragen van (financiële) ondersteuning. 

 

Film en video als onderdeel van voorlichting en informatievoorziening 

Hogescholen en universiteiten hebben de eigen verantwoordelijk om studenten op eenvoudige wijze  van informatie en voorlichting te voorzien waarin zij zich kunnen verdiepen in de 'route' naar ondersteuning. Wat wij tijdens onze research naar functiebeperkingen voor film opnamen tegen kwamen was dat studenten het gevoel hebben dat er vaak OVER hen gesproken wordt en te weinig MET hen.  

Dat werd het begin van een serie in samenwerking met de Tu Delft van 6 films waarbij de studenten zelf aan het woord zijn, wij stellen slechts vragen. Zij hebben de regie over het antwoord. Elk vanuit hun kracht delen zij hun verhaal. 

Hieronder verwijzen wij graag naar het onderzoek Studentenwelzijn 2017-2018 ; Resultaten kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar het welzijn van studenten van Hogeschool Inholland. Geschreven door Nikkie Gubbels, MSc. & Rutger Kappe, Dr.

10 suggesties voor en door studenten

Bron Onderzoek Studentenwelzijn 2017-2018

 1. Beter plannen, je goed voorbereiden en prioriteiten stellen

 2. Investeren in je energiegevers, ontspanning en je gezondheid

 3. Op tijd advies of hulp vragen

 4. Op tijd beginnen met leren en werken

 5. Balans zoeken tussen school, werk en privé

 6. Minder uitstellen

 7. Positief blijven en in jezelf geloven

 8. Sporten

 9. Verantwoordelijkheid bij jezelf leggen

 10. Genoeg rust nemen

10 suggesties voor docenten

Bron Onderzoek Studentenwelzijn 2017-2018

 1. Duidelijk zijn in communicatie en verwachtingen

 2. Duidelijke uitleg geven over opdrachten en lesstof

 3. Meer persoonlijke aandacht geven en persoonlijk contact met studenten

 4. (Op tijd) problemen signaleren en hulp bieden

 5. Meer belangstelling voor de studenten tonen

 6. Studenten het gevoel geven dat ze altijd bij de docenten terecht kunnen

 7. Betere communicatie tussen docenten, zodat ze opéén lijn zitten

 8. Studielast beter verdelen

 9. Meer begrip voor (situatie) studenten tonen

 10. Studievoortgang bijhouden en regelmatig met studenten bespreken

Wilt u meer weten over hoe u studentenwelzijn beter onder de aandacht kunt brengen binnen en buiten uw organisatie ? Wij helpen u graag hier inhoudelijk en visueel vorm aan te geven.