Robin Martina

Producent en onderzoeker

Robin besteedt graag aandacht aan verhalen die nog niet eerder verteld zijn. Ze kijkt met een frisse blik naar het werkveld en levert graag werk dat ook maatschappelijke impact heeft. Ze is opgeleid in de journalistiek en film- & televisiewetenschap.

Project

Film over epilepsie. In gesprek met kinderen en jongeren.

Unieke, openhartige en veerkrachtige video- en filmreeks met jongeren en kinderen voor de camera. Met tips en suggesties voor leerkrachten en docenten in het basisonderwijs (BaO), het speciaal basisonderwijs (SBO), het speciaal onderwijs (SO), het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).