Transcript

‘Uit medelijden met de onwetende, kou lijdende mensen, stal Prometheus het vuur van de goden en schonk het ons.
Voor brandstof moesten we zelf zorgen. En zo is de bal aan het rollen gebracht.
We kregen het kampvuur in de oude tijd en veel later de stoommachine, de benzinemotor, de halfgeleider en de elektromotor.
Het geschenk van Prometheus vormt nu nog steeds het logo van de TU Delft: techniek voor een betere wereld.
Maar eeuwenlange verbranding van fossiele brandstoffen heeft geleid tot klimaatverandering, die de leefomgeving op onze planeet onder zware druk zet. Onze ecologische systemen zijn zeer kwetsbaar voor klimaat gerelateerde gebeurtenissen, zoals hittegolven, droogte of overstromingen.
Het Climate Action-programma is het antwoord van de TU Delft op klimaatverandering.
Mijn collega’s en ik willen techniek inzetten om de wereld tot een betere leefomgeving te maken.
Wij werken aan oplossingen die ons zullen helpen bij de overgang naar een klimaat-neutrale samenleving en bij het aanpassen aan een veranderend klimaat.
Hierbij richten we ons ondermeer op vragen als ‘hoe de kusten wereldwijd te beschermen tegen een zeespiegelstijging van 2 meter of zelfs meer, hoe steden aan te passen aan extreme hitte? Hoe halen we CO2 uit de atmosfeer? En hoe kunnen we regionale klimaatverandering beter in kaart brengen?
Onze visie op Climate Action is gebouwd op tientallen jaren onderzoek.
Binnen de acht nieuwe onderzoeksprojecten van het Climate Action programma vergroten we onze klimaatkennis, die we vervolgens toepassen in proeftuinen, onze campus en in steden.
Wij willen zo onderzoekers, studenten en start-ups, multinationals en overheden bijeenbrengen om gezamenlijk te werken aan concrete klimaatoplossingen.
Zo benutten we de kracht van de huidige generatie klimaat pioniers binnen én buiten onze muren. Doet u met ons mee?

 

Climate Action Programma video. We zijn nog niet te laat.

In het kort:

  • Toon de urgentie van klimaatverandering bij de launch van het TU Delft Climate Action Programma 2021-2030 

  • Met oog voor maatschappelijke en ethische kwesties in beeld gebracht

  • Het probleem is complex en vraagt andere zienswijzen 

 

Climate Action Programma video TU Delft. De invloed van klimaatverandering.

Toon de urgentie van klimaatverandering. Laat zien dat het voor oplossingen nog niet te laat is. Met die gecombineerde vraag kwam TU Delft bij De Lichtjagers. Iedereen gaat de gevolgen van het klimaatbeleid ondervinden of sterker, ondervindt deze al.

Complexe materie vraagt andere manieren van kijken naar klimaat verandering.

Wie is verantwoordelijk en welke oplossing kiezen we? Hoe kunnen we de lusten en de lasten verdelen? Welke verslechtering kunnen we nog voorkomen en waar is aanpassing van onze manier van leven nodig? De discussie over deze vragen is weliswaar een politieke discussie, maar levert het meeste op wanneer die is gebaseerd op feiten en kennis. Het probleem is complex en vraagt daarom een andere manier van kijken naar inherent dynamische systemen. 

Image
Schets voorbeeld bij wetenschapscommunicatie en film video

In april 2021 is TU Delft gestart met het Climate Action Programma. Met dit programma wil TU Delft het voortouw nemen in de aanpak van klimaatverandering. Dat gebeurt door extra te investeren in klimaatonderzoek en- onderwijs, en door intensievere samenwerking met maatschappelijke partners. De Lichtjagers is gevraagd omdat wij in het creatieproces verschillende invalshoeken meenemen (journalistiek, geesteswetenschappelijk en filosofisch) en die verbinden om een breed publiek te bereiken. 

Film en video productie bij actuele thema's zoals klimaatverandering

Deze filmproductie kwam tot stand aan de hand van actuele thema's en fragmenten van recente klimaatgerelateerde rampen in binnen- en buitenland. De stijgende temperatuur wereldwijd loopt als een rode draad door de video.

Het logo van de TU Delft zelf zette ons op het spoor van de Griekse mythologie. Van de gigant Prometheus kreeg de mensheid het vuur. Mensen konden zich daaraan warmen en zich verder ontwikkelen. Denk aan de stoommachine, de benzinemotor, de chip.

De mythe van Sisyphus als rode draad 

Dat het heilige vuur ook een schaduwkant heeft, daar komen we nu achter. Die andere Griek, Sisyphus, staat voor de hoogmoed en de zinloosheid van handelen. Wij proberen hem een perspectief mee te geven: als we een probleem samen proberen op te lossen - zoals het indammen van de opwarming van de aarde - lukt het misschien wel. En rolt de steen tenslotte aan de andere kant de berg af.

De video is op 24 september 2021 voor het eerst vertoond tijdens de opening van de TU Delft Climate Action Hub in het Wijnhavengebouw op de Campus Den Haag. Een fysieke ontmoetingsplaats waar samen gewerkt wordt - met bestuurders en beleidsmakers - aan klimaatoplossingen en vraagstukken.

Doel van het project

Doel

Illustreer kort het TU Delft Climate Action Programma (en de invloed van klimaatverandering) 2021-2030 aan de hand van video en film productie. Van grote steden tot tropische eilanden.

Doelgroep

Nationale en mondiale bestuurders, beleidsmakers, bedrijfsleven en het grote publiek

Wilt u meer weten over dit project of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons