Zorg en leven

De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is complex en voor veel mensen lastig te doorgronden. Op televisie en online is het frame van de sector weinig rooskleurig.

 

Denk aan het faillissement van een ziekenhuis, sluiting van bepaalde behandelafdelingen of een bekende Nederlander die zijn persoonlijke situatie inzet om de ouderenzorg hoger op de publieke en politieke agenda te krijgen. Vernieuwingen volgen elkaar in hoog tempo op met als doel om menselijke, doeltreffende en betaalbare zorg te creëeren voor de korte én lange termijn. Tegelijkertijd is in het huidige media-landschap weinig ruimte voor een evenwichtig verhaal. De dilemma's in 'de zorg' en de meters die wél worden gemaakt, krijgen hierdoor niet altijd de aandacht en ruimte die ze verdienen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons