Functiebeperking: ADHD

Martijn heeft ADHD en deelt zijn inzichten over de wijze waarop hij omgaat met deze beperking. Hij schetst zijn eigen proces en legt uit hoe de TU Delft Career & Counselling Services kan helpen als studenten vastlopen. Het zo vroeg mogelijk signaleren van obstakels en andere belemmeringen helpt om tijdig bij te sturen.

Wilt u meer weten over dit project of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons