Functiebeperking: Dyslexie

Marije weet al lang dat ze dyslexie heeft. Op de middelbare school was het geen onoverkomelijk probleem maar in het eerste kwartaal aan de TU Delft manifesteerde het probleem zich heel duidelijk. Door de snelheid en hoeveelheid kelderden haar studieresultaten al vanaf de start van haar studie.

Ze gunt ons een blik in haar studentenleven en vertelt welke oplossingen zij gebruikt om wel met succes door te kunnen studeren. Barel laat ook zien hoe zij haar 'nadeel' ombuigt in een voordeel.

Vragen over Dyslexie

Wat is Dyslexie ?

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking (Stichting Dyslexie Nederland, 2016). 

Wat zijn de kenmerken ?

Elke student, dus ook elke student met dyslexie, is verschillend. Voorkeuren in leerstijl, intelligentie, opvoeding, leeftijd, karakter etc. zijn van invloed op het al dan niet tot uiting komen van de onderstaande kenmerken.

 

Positieve kenmerken 

 

Groot inzicht in de vakinhoud: denken vanuit overzicht in plaats vanuit details

Gedegen opnemers van informatie en de toepassing daarvan

Visueel ingesteld

Logische (systeem)denkers

Creatieve denkers

Praktische probleemoplossers

 

Belemmerende kenmerken

 

Problemen met technisch lezen. Lezen vraagt veel tijd en aandacht

Moeite met richten van aandacht op betekenisvolle inhoud

Moeite met nauwkeurig lezen van informatie en moeilijke woorden

Problemen met schrijven

Schrijven vraagt veel tijd en aandacht

Gelijktijdig luisteren en aantekeningen maken geeft problemen

Moeite met het gelijktijdig concentreren op inhoud, stijl, spelling

Moeite met het ordenen van schriftelijke informatie

Moeite met het werken onder tijdsdruk

 

Samenhangend met dyslexie:

 

Moeite met samenvatten

Moeite met het onthouden van termen

Gebrekkige aandacht en concentratie

Wisselende resultaten

Negatieve emoties

 

Wilt u meer weten over dit project of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons