Studeren met ADHD, Asperger of Dyslexie

'Wees pro-actief in het aanpakken van je problemen en wacht niet af'. Dit advies is van een van de drie Delftste studenten in deze productie. Of je nu last hebt van ADHD, Asperger (stoornis uit het autisme-spectrum) of dyslectisch bent. Klop tijdig aan bij TU Delft Career & Counselling Services om te bespreken welke belemmeringen je ervaart met studeren en hoe je deze belemmeringen kunt oplossen.

Wat betekent het begrip 'functiebeperking'?

Onder een functiebeperking en chronische ziekte verstaan we elke lichamelijke, zintuiglijke of ander functiestoornis die de studievoortgang vertraagt. Dit kunnen visuele, auditieve en motorische handicaps zijn, stoornissen in taal (dyslexie), rekenen (dyscalculie), informatieverwerking (autisme), aandacht (AD(H)D, spraak, uithoudingsvermogen, geheugen/concentratievermogen en orgaanfuncties, maar ook fobieën, depressies, epilepsie, reuma, M.E., chronische RSI en zware migraine (Bron: website handicap + studie expertisecentrum / Ministerie OCW 2010)
. 

Doel van het project

Doel

Informeer studenten met een functiebeperking in deze serie films over mogelijke oplossingen én beschikbare hulpbronnen binnen TU Delft.

Doelgroep

Huidige én potentiële studenten van TU Delft

Wilt u meer weten over dit project of weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen?

Bel ons Mail ons